YÊN BÁI

Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh

14:05:54 | 5/4/2021

Tỉnh Yên Bái luôn xác định cải cách hành chính (CCHC) là giải pháp quan trọng hàng đầu để xây dựng chính quyền phục vụ và kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Do vậy, những năm qua, công tác CCHC là nhiệm vụ được cả hệ thống chính trị tỉnh quan tâm thực hiện và thu được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh nhà. Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Đinh Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh về nội dung này. Ngọc Tùng thực hiện.

Xin ông cho biết kết quả và chất lượng thực hiện công tác cải cách TTHC của các cơ quan, đơn vị, chính quyền tỉnh Yên Bái tỉnh đến hết năm 2020?

Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chuyển mạnh từ tư duy “hành chính” sang tư duy “phục vụ”. Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng chỉ đạo và điều hành công tác CCHC, hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Trong đó, đã quyết liệt chỉ đạo làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi quản lý để làm thay đổi tư duy, cách làm từ hành chính sang phục vụ; thay đổi tầm nhìn của mỗi cá nhân để có sự chủ động, có những đề xuất sáng tạo, đột phá trong quản lý điều hành. Các cơ quan hành chính nhà nước đã thực sự sâu sát, cầu thị trước các phản hồi và lắng nghe cảm nhận từ người dân, cộng đồng doanh nghiệp đối với các hạn chế của cơ quan, ngành, lĩnh vực phụ trách. Thực hiện theo phương châm “Cung cấp cái người dân cần chứ không phải cái mình có”.

Mặt khác, các cấp, các ngành đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, coi đây là một khâu quan trọng trong thực hiện chương trình cải cách nền hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Từ năm 2018, tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã qua đó đã nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy hiệu quả trong giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đặc biệt, Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin điện tử một cửa tỉnh Yên Bái đã hoàn thành và thực hiện kết nối, liên thông 3 cấp từ các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công như xây dựng kế hoạch và triển thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả TTHC (4 tại chỗ) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đối với 1 số TTHC đảm bảo đủ điều kiện, với quy trình này, hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển, xử lý và áp dụng chữ ký số trên môi trường mạng, chủ động giải quyết TTHC theo hướng linh hoạt, phù hợp quy định và sát thực tiễn, hiệu quả, công khai, minh bạch, bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian của công dân, tổ chức, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Một vài đánh giá của ông về những chuyển biến quan trọng sau 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020?

Trong 10 năm qua, công tác CCHC của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận với nhiều chuyển biến rõ nét, được triển khai thực hiện đồng bộ ở cả 6 nội dung. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng thẩm quyền, theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác cải cách TTHC ngày được thực hiện đồng bộ, có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực; tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được bố trí theo vị trí việc làm, chất lượng nâng lên. Cải cách tài chính công được thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt. Hiện đại hoá hành chính ngày càng được chú trọng thực hiện có hiệu quả.

Với những nỗ lực kể trên, Chỉ số CCHC của tỉnh tăng đều qua các năm, từ thứ hạng 56/63 năm 2016 lên thứ hạng 26/63 tỉnh, thành phố năm 2019 (tăng 30 bậc). Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh Yên Bái đứng thứ 19/63 tỉnh, thành, với tỷ lệ hài lòng là 86,84%.

Đồng thời, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 tỉnh Yên Bái xếp thứ hạng 36/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm các tỉnh có chất lượng điều hành khá, tăng 15 bậc so với năm 2015.

Là cơ quan tham mưu UBND tỉnh về công tác CCHC, ông hãy chia sẻ về kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu CCHC trong giai đoạn 2020 – 2025 của Yên Bái?

Tỉnh Yên Bái xác định CCHC là một trong ba đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các địa phương; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, năng lực lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu.

Từ đó tỉnh đề ra mục tiêu, trong 10 năm tới, Yên Bái phải là một trong những tỉnh tốp đầu của khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về CCHC và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phấn đấu Chỉ số CCHC (PAR Index) thuộc nhóm 10 tỉnh, Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số quản trị hành chính công (PAPI) thuộc nhóm 20 tỉnh dẫn đầu của cả nước.

Để đạt được mục tiêu này, Căn cứ vào kết quả CCHC giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh; định hướng của Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX;  tiếp tục xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình tổng thể CHC giai đoạn 2021 - 2030 và hàng năm của tỉnh, đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn:  Vietnam Business Forum