ĐẮK LẮK

Quyết liệt hơn trong cải thiện Chỉ số PCI

08:36:42 | 1/6/2021

Năm 2020, Chỉ số PCI của tỉnh Đắk Lắk đạt 63,22 điểm, xếp hạng 35/63 tỉnh thành, tăng 3 bậc so với 2019; đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên. Chỉ số PCI cải thiện qua từng năm là minh chứng rõ nét nhất cho quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại địa phương.

Có cải thiện nhưng chưa đáng kể

Nhận thức được tầm quan trọng của Chỉ số PCI trong quá trình cải cách điều hành kinh tế, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), trên cơ sở kết quả Chỉ số PCI công bố hàng năm, tỉnh Đắk Lắk đều tổ chức đánh giá, phân tích kết quả đạt được, nguyên nhân làm giảm các chỉ số thành phần và đề ra giải pháp cải thiện Chỉ số PCI của tỉnh những năm tiếp theo. Với nỗ lực không ngừng trong cải thiện môi trường đầu tư, những năm qua Chỉ số PCI của tỉnh Đắk Lắk tuy chưa có sự đột phá mạnh mẽ trong thứ hạng song cũng đã có được một số tiến bộ đáng ghi nhận. Năm 2019, Chỉ số PCI của tỉnh đạt 64,81 điểm, xếp hạng 38/63 tỉnh thành (tăng 2,33 điểm và lên 2 bậc so với năm 2018), thuộc nhóm có chất lượng điều hành kinh tế khá; một số chỉ số thành phần được cải thiện rất tốt như: Dịch vụ hỗ trợ DN (cải thiện 33 bậc, xếp thứ 6/63); Tính minh bạch (cải thiện 28 bậc, đứng thứ 18/63)… Năm 2020, Chỉ số PCI của tỉnh đạt 63,22 điểm, xếp hạng 35/63 tỉnh thành, tăng 3 bậc so với 2019, đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên (sau tỉnh Lâm Đồng); trong đó một số chỉ số thành phần có sự cải thiện rõ rệt về điểm số như: Gia nhập thị trường (7,23); Chi phí thời gian (7,32); Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (7,03)... Tuy có chuyển biến tích cực song theo đánh giá của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk - ông Đinh Xuân Hà, Chỉ số PCI của tỉnh cải thiện chưa đáng kể so với tiềm năng và mong đợi của chính quyền tỉnh. Chỉ số PCI hàng năm của Đắk Lắk tuy có tăng về mặt điểm số nhưng thứ hạng vẫn còn ở mức trung bình so với các tỉnh, thành trong cả nước, chưa có những cải thiện mang tính đột phá.

Trong đó, liên tục 2 năm 2018 và 2019, chỉ số Tiếp cận đất đai của tỉnh không được đánh giá cao, nguyên nhân do ảnh hưởng từ Thông báo số 53 của Kiểm toán Nhà nước đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, các thủ tục đất đai, đầu tư hầu như đều phải tạm ngừng đề chờ kết luận chính thức. Bên cạnh đó, một số dự án đã được giao đất, thuê đất tuy nhiên việc triển khai đầu tư xây dựng còn chậm, do vướng mắc trong khâu đền bù giải phóng mặt bằng, đặc biệt các dự án sử dụng đất nông, lâm nghiệp có diện tích lớn. Mặt khác, công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, đơn vị của tỉnh trong giải quyết khó khăn, vướng mắc cho DN vẫn chưa được kịp thời; một số cấp ngành chưa thật sự chủ động, quyết liệt trong tham mưu cải thiện các chỉ số thành phần thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình. Tinh thần trách nhiệm, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức viên chức trong thực thi công vụ chưa cao, làm ảnh hưởng đến thời gian, kết quả giải quyết TTHC cho DN, nhà đầu tư; từ đó làm giảm năng lực cạnh tranh của tỉnh so với các địa phương khác.

Chủ động gỡ “nút thắt”

Trên cơ sở kết quả phân tích, mổ xẻ từng chỉ số thành phần, nguyên nhân chính làm giảm năng lực cạnh tranh của tỉnh những năm gần đây; để cải thiện Chỉ số PCI và trên hết là tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành các kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 (Kế hoạch hành động số 584/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh); Kế hoạch xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk (Kế hoạch số 9807/KH-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh). Trong đó giao vai trò đầu mối chủ trì, theo dõi và tham mưu triển khai đối với từng chỉ số thành phần cho một cơ quan cụ thể. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai tốt chỉ số thành phần do cơ quan, đơn vị mình phụ trách và có trách nhiệm báo cáo, giải trình cụ thể với UBND tỉnh.

Cũng nằm trong mục tiêu chung nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện Chỉ số PCI, không ngừng gia tăng sức hút đối với nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - ông Phạm Ngọc Nghị cho biết trong thời gian tới tỉnh sẽ quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành, kịp thời có kiến nghị gửi đến các cơ quan Trung ương để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DN, nhà đầu tư. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc liên quan các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để DN tiếp cận được các hồ sơ quy hoạch, địa điểm đầu tư cũng như hỗ trợ nhà đầu tư trong giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại các Chương trình, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 02 và Nghị quyết số 35 của Chính phủ; các nội dung hỗ trợ DN theo quy định tại Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, trong đó tập trung vào việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi và hoạt động theo Luật DN. Tiếp tục tạo thuận lợi cho DN thông qua đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính, cải cách toàn diện công tác quản lý kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công lên mức độ 3,4; tổ chức tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DN. Từng cấp, từng ngành chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ có liên quan đến từng chỉ số PCI, nâng cao sự phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết TTHC.

Nguồn: Vietnam Business Forum