QUẢNG NGÃI

Hướng đến Kho bạc điện tử

12:24:59 PM | 15/6/2021

Để thực hiện thành công Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020, những năm qua KBNN Quảng Ngãi chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tạo tiền đề cho xây dựng thành công Kho bạc điện tử.

Ông Nguyễn Văn Cần - Giám đốc KBNN Quảng Ngãi cho biết đối với ngành Tài chính nói chung và hệ thống KBNN nói riêng, việc chuyển đổi số không chỉ tạo điều kiện cho KBNN tiếp thu và ứng dụng những tiến bộ, thành tựu công nghệ kỹ thuật số hiện đại mà còn có tác động tích cực làm thay đổi cách thức tương tác giao dịch giữa các đơn vị sử dụng ngân sách với KBNN, giữa KBNN với các cơ quan, đơn vị một cách tức thời với tính tin cậy cao thông qua các phương thức mã hóa, xác thực mạnh.

Nhận thức rõ điều này, KBNN Quảng Ngãi luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác CCHC, quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng CNTT là nền móng xuyên suốt của lộ trình phát triển, trên các nền tảng ứng dụng nghiệp vụ chuyên môn vệ tinh xung quanh hệ thống lõi là Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), đáp ứng các hạng mục nghiệp vụ theo cấu trúc của hệ thống Chính phủ điện tử (hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, điện tử song phương, liên kho bạc và bù trừ điện tử; dịch vụ công trực tuyến và tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia;…), đảm bảo đáp ứng yêu cầu thanh toán nhanh chóng, chính xác và an toàn, hiệu quả trên hệ thống. Tối ưu hóa hạ tầng CNTT theo xu hướng ảo hóa và điện toán đám mây, nâng cao tính linh hoạt của hạ tầng CNTT, đáp ứng yêu cầu thay đổi của các hoạt động nghiệp vụ và mở rộng hệ thống CNTT. Đồng thời nghiên cứu và triển khai theo lộ trình giải pháp cho phép các đối tượng nộp NSNN thực hiện khai báo thông tin liên quan đến khoản nộp NSNN trên các chương trình ứng dụng của Bộ Tài chính để tách bạch thông tin phục vụ cho việc quản lý thu NSNN với các thông tin thanh toán.

Cùng với tăng cường ứng dụng CNTT, trên cơ sở bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính, KBNN, UBND tỉnh, KBNN Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để CCHC, hoàn thiện các cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ. Trong đó, trọng tâm là cải cách quy trình TTHC về thu, chi NSNN theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian, thủ tục và chi phí thực hiện TTHC cho các đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư và người dân trong giao dịch với hệ thống KBNN. Tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình "một cửa, một giao dịch viên", đảm bảo tuân thủ nguyên tắc khách hàng khi đến giao dịch với KBNN chỉ làm việc với một công chức kiểm soát chi của KBNN nơi đơn vị mở tài khoản (bao gồm cả hồ sơ chi đầu tư và chi thường xuyên). Ngoài ra thực hiện Công văn số 4025/KBNN-KSC ngày 17/8/2018 của KBNN, KBNN Quảng Ngãi đã chỉ đạo rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục thanh toán trong 1 ngày (bộ phận Kiểm soát chi 1/2 ngày, bộ phận Kế toán 1/2 ngày).

Tính đến nay, KBNN Quảng Ngãi đã hoàn thành kết nối 100% đơn vị sử dụng NSNN thuộc đối tượng giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ lượng giao dịch chi NSNN đi qua dịch vụ công trực tuyến đạt 100%; trung bình mỗi ngày phát sinh khoảng 2.000 giao dịch. Đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; số thu, chi NSNN bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN chỉ còn chiếm tỷ lệ dưới 1%.

Toàn bộ các hoạt động quản lý, quản trị, cung cấp dịch vụ của KBNN đều được thực hiện trên nền tảng CNTT hiện đại, có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dữ liệu quốc gia, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan. KBNN cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để đổi mới, hiện đại đơn vị ngành, triển khai nhiệm vụ chính phủ điện tử và cải cách TTHC theo hướng số hóa (tiêu chuẩn ISO), cơ chế một cửa nhận, trả kết quả hồ sơ thông qua các giao dịch điện tử trực tuyến. Về TTHC đã cắt giảm được 41 thành phần hồ sơ, bãi bỏ một số chỉ tiêu của 43 mẫu tờ khai TTHC; giảm thời hạn giải quyết của tất cả TTHC; bổ sung thêm quy định việc gửi, nhận và trả kết quả kiểm soát chi NSNN qua trang thông tin dịch vụ công của KBNN; quy định cụ thể lộ trình thực hiện TTHC qua dịch vụ công mức độ 4. Đối với lĩnh vực thu NSNN, thủ tục nộp tiền vào NSNN quy định rõ thời hạn giải quyết là không quá 5 phút theo phương thức điện tử; bổ sung việc nộp tiền vào NSNN qua Cổng dịch vụ công quốc gia, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, qua đó tăng không gian và thời gian thu nộp NSNN (24 giờ/7 ngày).

Thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã hình thành thêm một kênh giao dịch điện tử đưa KBNN đến gần hơn nữa với người dân và xã hội. Đây cũng là bước CCHC mạnh mẽ của KBNN theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và hướng tới Kho bạc điện tử theo Chiến lược phát triển KBNN.

Nguồn: Vietnam Business Forum