QUẢNG NGÃI

Cục Hải quan Quảng Ngãi: Đảm bảo nguồn thu vào NSNN

11:49:50 | 15/6/2021

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổng cục Hải quan; sự phối hợp của các lực lượng chức năng cùng nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức đã giúp Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong năm qua, dịch Covid - 19 cộng với thiên tai, bão lũ tại khu vực miền Trung đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hóa của các doanh nghiệp. Mặt khác, nguồn thu tại Cục Hải quan Quảng Ngãi chủ yếu từ Công ty BSR và Công ty Thép Hòa Phát nên lệ thuộc rất lớn vào tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp; cộng thêm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất phải dừng hoạt động trong thời gian 2 tháng để bảo dưỡng nên rất khó khăn trong việc nuôi dưỡng nguồn thu tại đơn vị. Ngoài ra chỉ tiêu giao bổ sung (lần 3) tại Công văn số 7464/TCHQ TXNK ngày 25/11/2020 của Tổng cục Hải quan là 5.200 tỷ đồng cũng tạo thách thức, áp lực không nhỏ đối với Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo,1ãnh đạo kịp thời của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng tinh thần quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi nên cơ bản một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả khả quan, nhất là công tác thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu giao bổ sung lần 3 với 5.286 tỷ đồng, đạt 192% chỉ tiêu pháp lệnh (2.750 tỷ đồng), đạt 102% chỉ tiêu giao bổ sung.

Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế; thường xuyên cập nhật, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho cộng đồng doanh nghiệp về các chính sách mới. Đẩy mạnh hợp tác với ngân hàng thương mại, triển khai mở rộng chương trình phối hợp thu 24/7 và chương trình doanh nghiệp nhờ thu. Tập trung khai thác các nguồn thu, rà soát tình hình nợ thuế, đưa ra biện pháp thu hồi nợ thuế, nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh….

Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 song tổng số tờ khai thực hiện thủ tục hải quan và kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi quản lý đều có sự gia tăng so với năm 2019 (tổng số tờ khai đạt 32.134 tờ, tăng 53% so với năm 2019; thực hiện thủ tục cho 966 lượt tàu xuất nhập cảnh với 19.540 thuyền viên theo đúng quy định, tăng 285 lượt tàu so với năm 2019; lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đăng ký làm thủ tục hải quan 15,2 triệu tấn, trị giá 4 tỷ USD), góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi - ông Vũ Văn Hải cho biết, năm 2021, đơn vị được Bộ Tài chính, UBND tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) 5.000 tỷ đồng; Tổng cục Hải quan giao phấn đấu 5.250 tỷ đồng. Đơn vị cũng đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-HQQNg ngày 21/1/2021 về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN và thu hồi nợ đọng thuế năm 2021; phân bổ, giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2021 đến từng đơn vị trực thuộc tại Quyết định số 33/QĐ-HQQNg ngày 21/1/2021. "Dù còn nhiều khó khăn, thách thức song toàn Cục quyết tâm triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm để đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu tại đơn vị, qua đó khai thác có hiệu quả các nguồn thu, chống thất thu, tăng cường thu hồi nợ đọng; đảm bảo thu nộp đúng, đủ, kịp thời các nguồn thu vào NSNN theo quy định, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN năm 2021" - Cục trưởng Vũ Văn Hải khẳng định.

Nguồn: Vietnam Business Forum