QUẢNG NGÃI

Tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN

11:17:56 | 15/6/2021

Những tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tạo áp lực không nhỏ tới việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh việc đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), toàn ngành luôn theo dõi sát tình hình phòng, chống dịch để kịp thời có những đề xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Xung quanh nội dung này, Vietnam Business Forum đã có cuộc trò chuyện với Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ngãi - ông Tiêu Sinh. Công Luận thực hiện.

Ông có thể cho biết những thành quả nổi bật trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ đầu năm đến nay?

Tính đến hết ngày 31/3/2021, số người tham gia BHXH bắt buộc 109.368, đạt 94,48% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; số người tham BHXH tự nguyện 13.456 người, đạt 57%; số người tham gia BHTN 98.416 người, đạt 94,31%; số người tham gia BHYT 1.158.579 người, đạt 97,38% và tỷ lệ bao phủ BHYT so với dân số là 94,06%, vượt 4,06% so với chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg.

Đạt được kết quả ấn tượng này, BHXH tỉnh đã có nhiều cách làm, kinh nghiệm, sáng kiến hay trong thực hiện công tác thông tin, truyền thông phát triển người tham gia BHXH tự nguyện; chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo cả hệ thống chính trị địa phương cùng chung tay vào cuộc để triển khai thực hiện. Đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; theo dõi sát tình hình phòng, chống dịch Covid-19 để kịp thời có những đề xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tích cực thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để giải quyết nhanh các thủ tục, hồ sơ cho người tham gia và thụ hưởng chính sách … Những nỗ lực này đã góp phần rất lớn vào việc đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh nhà.

Riêng vấn đề cải cách hành chính, ứng dụng CNTT vào công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được BHXH tỉnh Quảng Ngãi quan tâm triển khai đạt hiệu quả ra sao?

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng CNTT được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, tạo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Theo đó những năm qua BHXH tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng loạt các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách TTHC từ BHXH tỉnh đến BHXH các huyện, thị xã nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ ngày càng tốt hơn cho đối tượng tham gia. Đối với việc cắt giảm TTHC, hàng năm BHXH tỉnh đều xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Tổ kiểm soát TTHC thường xuyên rà soát, kiểm tra các TTHC, lắng nghe ý kiến phản ánh về khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện các thủ tục còn rườm rà, chồng chéo để đề nghị BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Hiện nay bộ TTHC của ngành tiếp tục được cắt giảm từ 27 TTHC xuống còn 25 TTHC.

Cùng với cắt giảm TTHC, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT những năm qua cũng tạo bước đột phá đáng kể cho tất cả các mặt hoạt động của ngành. Đến nay tất cả các quy trình nghiệp vụ đều được tiến hành trên phần mềm, dữ liệu thống nhất, liên thông toàn quốc.

Để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH, BHXH tỉnh đã thực hiện đa dạng hóa nhiều hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC; đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các TTHC bằng phương thức nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến gửi qua mạng và qua dịch vụ bưu chính công ích. Đặc biệt trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, BHXH tỉnh đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để đối tượng tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến, qua đó đã hỗ trợ rất hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp; triển khai giao dịch điện tử trong các lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết các chế độ BHXH cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của ngành BHXH. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 98% đơn vị thực hiện giao dịch điện tử. Đây là một bước đột phá lớn về tin học hóa trong đăng ký tham gia BHXH, BHYT, góp phần giảm thời gian đi lại, chờ đợi nộp hồ sơ đăng ký tham gia trực tiếp tại cơ quan BHXH.

BHXH tỉnh cũng đã và đang trong quá trình triển khai cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội cho tất cả người tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu đến ngày 30/6/2021 toàn tỉnh có khoảng 84 ngàn người cài đặt và sử dụng ứng dụng này. Tiện ích của ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số là giúp người tham gia BHXH, BHYT theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tra cứu các thông tin về mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; dịch vụ hỗ trợ 24/7…

Đối với công tác KCB, triển khai thực hiện tin học hóa trong KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT trên Hệ thống thông tin giám định BHYT. 100% các cơ sở KCB BHYT đã liên thông dữ liệu trên cổng thông tin điện tử, hình thành cơ sở dữ liệu tập trung, phục vụ kiểm tra, giám sát việc KCB thông tuyến, nâng cao hiệu quả công tác giám định BHYT, quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ BHYT. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh thực hiện kết nối dữ liệu với cơ quan Thuế để rà soát phân loại nắm số doanh nghiệp do cơ quan Thuế quản lý nhưng chưa tham gia BHXH để khai thác và phát triển đối tượng tham gia; với ngành Y tế và các cơ sở KCB BHYT để sử dụng bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý KCB và thanh toán BHYT; với ngành Tư pháp trong việc cung cấp thông tin đăng ký kê khai và cấp thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi... Ngoài ra đã triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa các cá nhân, tổ chức với cơ quan BHXH qua dịch vụ tin nhắn thông báo, tra cứu quá trình đóng, hưởng, giải quyết hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN; dịch vụ thanh toán trực tuyến; ứng dụng BHXH trên thiết bị di động; triển khai thực hiện liên thông kết nối, cung cấp các dịch vụ công của ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ông có thể cho biết nhiệm vụ trọng tâm của BHXH tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2021 để góp phần thực hiện thành công Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021-2025?

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngành cấp trên giao mà đặc biệt là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm của BHXH Việt Nam, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Về cải cách chính sách BHXH", Nghị quyết 102/NQ-CP, Chỉ thị 34/CT-TTg về phát triển đối tượng tham gia BHXH,... BHXH tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể liên quan để triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT đạt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28/NQ-TW. Trong đó, tập trung phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh (do UBND tỉnh thành lập) trong việc chỉ đạo công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu năm 2021 đạt khoảng 18% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH và 96% dân số tham gia BHYT; tích cực đôn đốc thu hồi nợ đọng, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng theo chỉ tiêu được giao. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT để các cơ quan, đơn vị và người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT. Thực hiện tốt công tác quản lý, giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo chính xác đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM đạt chỉ tiêu được giao; có giải pháp hiệu quả phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN; kiểm soát chặt chẽ dự toán chi KCB BHYT. Phối hợp với các sở, ngành triển khai cấp và gia hạn thẻ BHYT năm 2021 kịp thời cho các đối tượng, nhất là đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ; tiếp tục rà soát, xử lý và hoàn thiện dữ liệu mã số hộ gia đình tham gia BHYT.

Song song đó, BHXH tỉnh sẽ tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN; kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; thanh tra đột xuất chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị nợ đọng, trốn đóng, chậm đóng, đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN hoặc tham gia chưa đầy đủ; kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi trốn đóng BHXH, BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và BHXH Việt Nam; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum