QUẢNG NGÃI

Đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững

10:51:25 | 15/6/2021

Là tỉnh có nền kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, Quảng Ngãi đã triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng đời sống của nông dân.

Với 3 vùng sinh thái nông nghiệp tương đối rõ nét (ven biển, đồng bằng, đồi núi - ngoài ra còn có đảo Lý Sơn), Quảng Ngãi có điều kiện để phát triển đa dạng nền kinh tế nông - lâm - thủy sản. Về trồng trọt, toàn tỉnh có 150.896 ha đất sản xuất nông nghiệp. Hiện trên địa bàn tỉnh có 15 dự án thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư; trong đó có 1 dự án Vùng sản xuất rau an toàn QNASAFE đã hoàn thành đi vào hoạt động và đã có sản phẩm rau được cấp Giấy chứng nhận VietGAP bán ra thị trường. Các dự án còn lại đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, hoàn tất thủ tục xây dựng, sản xuất thử nghiệm chưa đi vào hoạt động chính thức.

Về chăn nuôi, số lượng đàn trâu, đàn bò của tỉnh đứng thứ 2 khu vực Trung bộ Duyên hải miền Trung và Nam bộ (sau Bình Định) là một lợi thế để phát triển gia súc. Hiện trên địa bàn tỉnh đã có một số doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi. Về lâm nghiệp, toàn tỉnh có 581 cơ sở khai thác, chế biến, kinh doanh lâm sản, trong đó có 28 nhà máy chế biến gỗ, dăm gỗ thô xuất khẩu còn lại là nhà máy chế biến gỗ xẻ, gỗ xây dựng cơ bản, hàm lượng giá trị gia tăng trong sản xuất chế biến gỗ chưa cao. Về thủy sản, bờ biển Quảng Ngãi dài 129 km, có 5 công trình cảng cá và khu neo trú tránh bão tàu cá với năng lực thiết kế thấp nhất 350 tàu công suất đến 250 CV; có 5.267 tàu cá, với tổng công suất 1.843.665 CV; ngư trường chính của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi là Hoàng Sa và Trường Sa, có trữ lượng hải sản phong phú.

Trên cơ sở khai thác và phát huy triệt để mọi tiềm năng lợi thế sẵn có, thời gian qua tỉnh Quảng Ngãi đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đặc biệt trong giai đoạn 2016 -2020, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức song ngành Nông nghiệp vẫn đạt được những thành tựu đáng ghi nhận với tốc độ tăng trưởng 4,42%; an ninh lương thực được giữ vững. Đến nay toàn tỉnh đã chuyển đổi thành công hàng nghìn ha đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn, dồn điền, đổi thửa, xây dựng nhiều cánh đồng lớn đạt hiệu quả kinh tế cao. Chăn nuôi do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh, giá cả đầu ra giảm mạnh nhưng đàn gia súc, gia cầm vẫn giữ ổn định. Độ che phủ rừng tăng ổn định, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng năm 2020 đạt trên 1,755 triệu m3, tăng bình quân năm 19,7%/năm. Sản lượng thủy sản khai thác năm 2020 đạt gần 265.000 tấn, tăng bình quân 11,05%/năm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi - ông Hồ Trọng Phương cho biết hiện Sở đang triển khai thực hiện Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó ngành Nông nghiệp Quảng Ngãi sẽ tập trung cơ cấu theo 3 nhóm sản phẩm (chủ lực quốc gia, chủ lực cấp tỉnh, đặc sản địa phương); đồng thời cơ cấu lại sản xuất theo từng lĩnh vực. Cụ thể trong lĩnh vực trồng trọt sẽ cơ cấu lại sản xuất theo hướng giảm tỷ trọng giá trị sản xuất cây lương thực, nâng cao tỷ trọng cây trồng ngắn ngày và cây công nghiệp lâu năm, tăng tỷ trọng cây ăn quả trên cơ sở ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán ở nông hộ sang hình thức chăn nuôi tập trung gia trại, trang trại, các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong chăn nuôi nhằm tăng giá trị sản phẩm hàng hóa, chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh ở gia súc, gia cầm.

Trong lĩnh vực thủy sản sẽ tập trung thực hiện tốt Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đẩy mạnh CNH - HĐH ngành thủy sản theo định hướng thị trường, thân thiện môi trường, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học; thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, an sinh xã hội. Trong lĩnh vực lâm nghiệp chú trọng bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng hiện có gắn với nâng cao chất lượng rừng bền vững tiến tới cấp chứng chỉ rừng (FSC). Trong lĩnh vực diêm nghiệp sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng muối Sa Huỳnh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng sản lượng muối công nghiệp, muối sạch.

Nguồn: Vietnam Business Forum