QUẢNG NGÃI

Ngành Công Thương: Chủ động tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

10:49:04 | 15/6/2021

Khép lại nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngành Công Thương Quảng Ngãi được đánh giá là ngành có mức tăng trưởng khá và công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực, chủ đạo, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách của tỉnh nhà.

Riêng trong năm 2020, dù dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên diện rộng, tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh song ngành công nghiệp vẫn đạt được những kết quả quan trọng. Giai đoạn 2016-2020, giá trị sản xuất công nghiệp (GOCN) tăng 4,66%/năm, giá trị tăng thêm công nghiệp (VACN) tăng 4,88%/năm, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết XIX đề ra. Cơ cấu ngành công nghiệp trong GRDP của tỉnh luôn chiếm tỷ trọng cao, năm 2020 là 47%. Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp cũng có sự chuyển biến tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến chế tạo ngày càng tăng, một số ngành công nghiệp như: lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí chế tạo, dệt may, chế biến nông lâm thủy sản, điện, điện tử… đã có những bước phát triển khá.

Cùng với sản xuất công nghiệp, phát triển dịch vụ cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020, trong đó thương mại giữ vai trò là ngành quan trọng đối với phát triển dịch vụ. Năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành) đạt 55.849 tỷ đồng; bình quân giai đoạn 2016-2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,7%/năm. Trong 5 năm qua, thị trường phát triển lành mạnh, hàng hóa dồi dào, đa dạng, phong phú về chủng loại, mẫu mã; người tiêu dùng có nhiều cơ hội để lựa chọn. Đặc biệt, các loại hình dịch vụ mới, hiện đại (thương mại điện tử; dịch vụ bảo quản, lưu kho, phân loại, đóng gói, logistics; dịch vụ cung ứng vật tư sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm...) cũng phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.

Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt trên 1,4 tỷ USD, mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 29%/năm; trong đó năm 2020 các doanh nghiệp FDI xuất khẩu đạt 508 triệu USD, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 19,7%/năm. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh có thể kể đến: cơ khí máy móc thiết bị công nghiệp nặng (Doosan); dầu FO (Lọc dầu Bình Sơn); dệt may, da giày và linh kiện điện tử; sản phẩm hàng hóa khác (cuộn cảm; thiết bị, hệ thống điều phối khí xả; bọc đệm ghế, đệm lò xo, bộ phận của ghế; tròng kính...). Đặc biệt từ năm 2019 đến nay có thêm mặt hàng xuất khẩu mới là thép của Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất).

Ông Võ Văn Rân - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên cơ sở kết quả phát triển công nghiệp, thương mại giai đoạn 2016-2020 và dự kiến một số dự án quy mô lớn được đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 (nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất mở rộng; các nhà máy điện khí tại Khu kinh tế Dung Quất…), thời gian tới ngành Công Thương chủ trương tận dụng tối đa các thế mạnh của tỉnh, của đất nước về vị trí địa lý, cơ cấu dân số vàng và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển nhanh, chuyên sâu một số ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược, có lợi thế cạnh tranh. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử là con đường chủ đạo; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo là trung tâm; phát triển công nghiệp chế tạo thông minh là bước đột phá; chú trọng phát triển công nghiệp xanh; công nghiệp hỗ trợ đối với các ngành công nghiệp thế mạnh, chủ lực của tỉnh, từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm công nghiệp; chủ động tham gia tích cực vào chuỗi giá trị toàn cầu. Mục tiêu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân từ 8-9%/năm, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân từ 7-8%/năm. Tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ trong GRDP khoảng 69-70%. Riêng tỷ trọng công nghiệp trong GRDP khoảng 36-37%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 30%, trong đó công nghiệp chế tạo đạt trên 12%.

Cùng với công nghiệp, tỉnh tập trung phát triển thương mại một cách đồng bộ, toàn diện, theo hướng thuận lợi, văn minh, hiện đại. Kết hợp hài hoà giữa phát triển thương mại trong tỉnh với thương mại trong vùng, thương mại trong nước và thương mại quốc tế, giữa mục tiêu phát huy lợi thế so sánh với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, giữa gia tăng nhập khẩu các mặt hàng phục vụ sản xuất công nghiệp và đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh, có hàm lượng nội địa hoá, giá trị gia tăng cao, giảm dần tỷ trọng nguyên liệu thô trong cơ cấu hàng xuất khẩu. Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành) tăng bình quân 4,5%/năm; đến năm 2025 kim ngạch xuất khẩu đạt 1.950 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 2.100 triệu USD.

Nguồn: Vietnam Business Forum