QUẢNG NGÃI

Tăng cường cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

10:57:49 | 15/6/2021

Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực TNMT và đạt được những kết quả đáng khích lệ; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực TNMT trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách TTHC, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư. Qua đó, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh để thu hút các dự án đầu tư có quy mô vừa và lớn vào tỉnh, đặc biệt chú trọng thu hút dự án thuộc các ngành công nghiệp phụ trợ, có lợi thế so sánh và các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh xã hội.

Về phía Sở TNMT, Nguyễn Đức Trung - Quyền Giám đốc Sở cho biết với chức năng nhiệm vụ được giao, thời gian qua Sở đẩy mạnh việc kiểm soát quy trình TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh trên cơ sở các TTHC do Trung ương ban hành; ban hành Chương trình hành động ngành TNMT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP; tổ chức tham mưu thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-CP của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy trình nội bộ thực hiên liên thông giải quyết TTHC trong lĩnh vực TNMT.

Ngoài ra thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm nâng cao Chỉ số CCHC (PAR-Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng các kế hoạch, đẩy mạnh cải cách TTHC, bảo đảm công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Cụ thể, Sở đã xây dựng các kế hoạch nhằm triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC ngành TNMT, đặc biệt là cải cách TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho DN, nhà đầu tư trong tiếp cận đất đai để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo bảng xếp hạng PCI năm 2019, Chỉ số PCI của tỉnh Quảng Ngãi đạt 64,33 điểm, xếp hạng khá. Trong 10 chỉ số thành phần PCI thì chỉ số Tiếp cận đất đai của tỉnh đạt 6,65 điểm, tăng 0,1 điểm so với năm 2018 và là một trong những chỉ số thành phần có điểm số cao của PCI tỉnh. Việc tiếp cận thủ tục đất đai của nhà đầu tư liên quan đến thẩm quyền giải quyết TTHC của Sở TNMT luôn đảm bảo thời gian quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhà đầu tư, được các nhà đầu tư đánh giá rất cao. Có được thành công này là nhờ sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi; dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm trong các hoạt động công vụ, nhất là trong hoạt động quản lý đất đai; luôn công khai, minh bạch các TTHC về đất đai và đồng hành hỗ trợ DN tiếp cận các thông tin liên quan đến đất đai một cách thuận tiện, dễ dàng làm cơ sở cho việc lập các thủ tục.

Cùng với việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của DN, người dân về đất đai thông qua các cuộc gặp gỡ đối thoại, chương trình Cà phê doanh nhân,… Sở TNMT Quảng Ngãi cũng đã công khai đường dây nóng với các số điện thoại của lãnh đạo Sở để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, công dân liên quan đến hoạt động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Điều này đã góp phần giải quyết một cách nhanh nhất những khó khăn, vướng mắc của DN, nhà đầu tư trong các thủ tục về đất đai. Ông Nguyễn Đức Trung cho biết hiện nay việc tiếp cận đất đai của nhà đầu tư thông qua rất nhiều cơ quan, đơn vị trước khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất. Do đó trong thời gian tới Sở TNMT sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả tiếp cận thủ tục đất đai, tạo thuận lợi cho DN, nhà đầu tư. Đối với việc lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, Sở sẽ giải quyết hồ sơ đảm bảo thời gian quy định, không chậm trễ; đồng thời nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh tiếp tục giảm thời gian giải quyết hồ sơ về đất đai, công bố, công khai đầy đủ các thông tin về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ đáp ứng đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Nguồn: Vietnam Business Forum