QUẢNG NGÃI

Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt khó

11:11:58 | 15/6/2021

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, ngành Ngân hàng đã quyết liệt vào cuộc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp (cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn giảm lãi vay; giữ nguyên nhóm nợ; cho vay mới với lãi suất thấp hơn so với mức lãi suất trước khi có dịch …), thiết thực đồng hành sẻ chia khó khăn với người dân, doanh nghiệp (DN), đặc biệt là các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trên cơ sở bám sát văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Chỉ thị của Thống đốc NHNN "về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng", nhất là Chỉ thị 02/CT-NHNN về các giải pháp cấp bách của ngành Ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19; ngành Ngân hàng tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch thực hiện và triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân và DN trong việc tiếp cận vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Kết quả năm 2020, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi suất và giữ nguyên nhóm nợ cho 157 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với dư nợ 609 tỷ đồng; đồng thời tạo điều kiện cho vay mới cho 5.682 khách hàng, với dư nợ 17.212 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 4/2021, dư nợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-l9 là 15.393 tỷ đồng, tăng 14,93% so với tháng trước. Tổng dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ là 457 tỷ đồng (giảm 2,77% so với tháng trước), tương ứng với 124 khách hàng được hỗ trợ. Trong đó: dư nợ miễn, giảm lãi là 18 tỷ đồng, tương ứng 5 khách hàng; dư nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 439 tỷ đồng, tương ứng với 119 khách hàng. Doanh số cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-l9 kể từ ngày 23/01/2020 (bao gồm khách hàng vay mới sau khi đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và các khách hàng khác thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch) là 33.870 tỷ đồng (tăng 19,5% so với tháng trước) tương ứng với 10.672 khách hàng.

Cũng nằm trong mục tiêu chung đồng hành cùng khách hàng đi qua khó khăn, các ngân hàng còn triển khai nhiều chương trình tín dụng hỗ trợ khách hàng với lãi suất thấp, trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng đối với một số ngành, lĩnh vực chỉ ở mức 4,5%/năm. NHNN tỉnh Quảng Ngãi cũng thường xuyên phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong công tác xử lý nợ xấu; hỗ trợ Cục Thuế tỉnh triển khai mở rộng nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, dự báo tình hình kinh tế vẫn rất khó khăn khi đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường. Trong bối cảnh đó, ngành Ngân hàng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện mục tiêu mở rộng tín dụng đi đôi với tiêu chí an toàn, chất lượng, hiệu quả để hỗ trợ quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh của DN và người dân với lãi suất hợp lý. Tập trung nguồn vốn tín dụng cho vay các lĩnh vực ưu tiên, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo, các đối tượng chính sách.

Ngoài ra NHNN tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các chi nhánh, tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng; tháo gỡ khó khăn cho người dân, DN bị thiệt hại do dịch Covid-19 theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN và Thông tư số 03/2021/TT-NHNN. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả các Chương trình kết nối Ngân hàng - DN, các chương trình tín dụng của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với DN; các chương trình, chính sách tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho DN và người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, góp phần hạn chế "tín dụng đen"… Đồng thời, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng; đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động công nghệ thông tin, thanh toán.

Nguồn: Vietnam Business Forum