QUẢNG NGÃI

Tích cực hỗ trợ người nộp thuế

11:46:00 | 15/6/2021

Năm vừa qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai và dịch bệnh, ngành Thuế Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chống dịch nhưng vẫn bảo đảm không để ách tắc, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế (NNT) thực hiện nghĩa vụ ngân sách, xây dựng nền tài chính địa phương vững mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, dịch bệnh đã đẩy nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh vào cảnh khó khăn, nhất là các DN kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, vận tải, xuất nhập khẩu... Trước tình hình trên, để hỗ trợ DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện tốt Nghị quyết số 94/2019 QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với NNT không còn khả năng nộp NSNN; Nghị quyết 42/NQ-CP về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid - 19... Đồng thời thực hiện tuyên truyền, đôn đốc, hỗ trợ các DN thuộc đối tượng gia hạn nộp thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ- CP nộp hồ sơ gia hạn. Đến ngày 31/8/2020, cơ quan thuế đã tiếp nhận, xử lý gia hạn cho 1.343 DN với tổng số tiền thuế được gia hạn 811.927.241.139 đồng và 588 cá nhân với số thuế được gia hạn 5.772.908.681 đồng. Đối với công tác hoàn thuế, Cục Thuế tỉnh đã tiếp nhận 60 hồ sơ với số thuế đề nghị hoàn 1.426.052 triệu đồng; trong đó đã giải quyết hoàn 57 hồ sơ với số tiền 1.313.661 triệu đồng. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế đúng quy trình và thời gian quy định, đối với hoàn thuế GTGT thực hiện tiếp nhận và xử lý bằng phương thức điện tử 100%.

Song song đó, Cục Thuế Quảng Ngãi đã tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT và cộng đồng xã hội dưới nhiều hình thức phong phú, thiết thực thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử... Cục Thuế cũng tổ chức tuần lễ đồng hành cùng NNT bằng hình thức điện tử; thường xuyên thông báo, hỗ trợ DN tiếp cận các phần mềm ứng dụng hỗ trợ đăng ký thuế, khai thuế, hoàn thuế điện tử để NNT cập nhật và sử dụng. Số lượng nhận hỗ trợ trong Tuần lễ đồng hành cùng NNT là 173 lượt; kết quả công tác hỗ trợ bằng hình thức điện tử - thư điện tử lũy kế từ đầu năm 38.257 lượt; tiếp nhận và trả lời văn bản chính sách thuế bằng văn bản lũy kế 12 tháng đã hỗ trợ trên 140 văn bản.

Cũng nằm trong mục tiêu chung tạo thuận lợi cho DN, NNT, Cục Thuế tỉnh triển khai giải quyết tốt thủ tục hành chính thuế đúng quy định, quy trình của ngành, đảm bảo về thời gian và chất lượng công việc; thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đẩy mạnh các dịch vụ thuế bằng hình thức điện tử. Kết quả đã có trên 100% DN khai thuế qua mạng; trên 97% DN đăng ký nộp thuế điện tử; thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra; 100% hồ sơ khiếu nại của NNT được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật.

Ngành Thuế cũng tăng cường công tác kết nối thông tin với Hải quan - Kho bạc - Tài chính, Tài nguyên, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thu thập dữ liệu thu, nộp thuế của NNT, tạo tính kết nối thường xuyên hàng ngày, đáp ứng yêu cầu quản lý thu nộp NSNN và điều hành của các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ bằng điện tử trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 như: Hướng dẫn quyết toán thuế 2019 bằng điện tử, thông tin triển khai chính sách hỗ trợ của Chính phủ do dịch bệnh bằng điện tử... Đến nay, toàn tỉnh có 5.185 DN đăng ký khai, nộp thuế điện tử, đạt tỷ lệ 98,6% trên tổng số DN; gần 1.600 cá nhân kinh doanh đã đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan Thuế, đạt tỷ lệ gần 12% trên tổng số cá nhân kinh doanh nộp thuế bằng phương pháp khoán.

Ông Tiếp cho biết, bước sang năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 vẫn diễn biến phức tạp, Cục Thuế tỉnh tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cắt giảm thủ tục hành chính thuế tạo thuận lợi cho DN, NNT. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, hộ cá nhân bị ảnh hưởng của dịch bệnh và các yếu tố khách quan tác động.

Nguồn: Vietnam Business Forum