LONG AN

Phát triển hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng nhanh và bền vững

06:42:29 | 11/3/2022

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, những năm qua công tác quy hoạch và phát triển đô thị (PTĐT) trên địa bàn tỉnh Long An đã có bước chuyển biến rõ rệt, góp phần mang lại diện mạo đô thị mới khang trang, hiện đại, nâng cao chất lượng đời sống dân sinh.

Thành quả đạt được còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, từng bước định hướng để địa phương triển khai đầu tư xây dựng, hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn, nâng loại các đô thị hiện có và hình thành phát triển các đô thị mới. Trong đó đô thị Tp.Tân An là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, đầu mối giao thông của tỉnh. TX.Kiến Tường là đô thị trung tâm vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh. Các đô thị Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc là đô thị thuộc vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và trong vùng giáp ranh với Tp.HCM. Đến nay, diện mạo các đô thị trên địa bàn tỉnh Long An có sự thay đổi rõ nét. Nhiều công trình được đầu tư, xây dựng, tạo ra cảnh quan mới khang trang, sạch, đẹp, diện mạo đô thị khởi sắc, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương, nâng cao cuộc sống người dân trên địa bàn. Phát triển hạ tầng đô thị là nhiệm vụ đã và đang được cả hệ thống chính trị tỉnh Long An đặc biệt quan tâm thực hiện, mục tiêu là nhằm từng bước hoàn chỉnh các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở các đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Để phát triển hạ tầng đô thị theo hướng nhanh và bền vững, Long An tập trung giải quyết những khó khăn, bất cập, huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Ngành Xây dựng chủ động phối hợp với các địa phương, sở ngành liên quan tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng đô thị. Kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ phê duyệt các quy hoạch của dự án lớn, các dự án khu – CCN mới, khu dân cư, đô thị; điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; lập Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Long An hàng năm và 5 năm (giai đoạn 2020-2025); hoàn thành việc xây dựng và vận hành hệ thống thông tin thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Tham mưu giải pháp quản lý 20% quỹ đất dành phát triển nhà ở xã hội theo quy định hiện hành. Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm soát thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu thị trường bất động sản gắn với thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội; khắc phục lệch pha cung cầu; phát triển đa dạng hàng hóa bất động sản.

Song song đó ngành Xây dựng cũng quan tâm nâng cao công tác quản lý xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình; nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán, kiểm tra nghiệm thu. Tập trung rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh trong lĩnh vực này theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư để huy động nhiều hơn nữa các nguồn lực dành cho hạ tầng đô thị.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An cho biết công tác quy hoạch, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cũng là một trong những giải pháp đột phá để từng địa phương làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư của địa phương, chủ trương đầu tư. Đặc biệt là lập quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết bảo đảm chất lượng, làm cơ sở cho việc phát triển, mở rộng và nâng cấp đô thị; đồng thời giới thiệu địa điểm, thu hút đầu tư, cấp giấy phép và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Quy hoạch đô thị phải bảo đảm chất lượng, tầm nhìn và có cách tiếp cận, đi trước một bước theo hướng đô thị bền vững như đô thị xanh, đô thị thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu. Sau bước quy hoạch, chính quyền các cấp sẽ lập kế hoạch đầu tư trong từng giai đoạn để thực hiện các công trình hạ tầng xã hội tại các dự án khu đô thị, khu dân cư mới đã được chấp thuận nhằm hình thành các khu đô thị đồng bộ về hạ tầng đảm bảo phù hợp quy hoạch chung.

Thực hiện hiệu quả các giải pháp đã đề ra, Sở Xây dựng tham mưu tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng tầm chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong lĩnh vực quản lý xây dựng và PTĐT từ tỉnh đến cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút đầu tư theo cơ chế "một cửa điện tử" trên mọi lĩnh vực. Vận hành có hiệu quả quy trình quản lý chất lượng các thủ tục hành chính, tập trung hướng dẫn và giải quyết nhanh chóng các thủ tục, vướng mắc cho những dự án đã được cấp phép, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích cộng đồng xã hội và tổ chức cùng chung tay tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, kiến tạo đô thị xanh - sạch - đẹp và tập trung trong công tác lãnh đạo, điều hành trong công tác quy hoạch, PTĐT, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn. Từng bước hoàn chỉnh các quy hoạch phân khu, chi tiết, nhất là các khu vực trọng điểm PTĐT và triển khai đồng bộ các dự án gắn với chương trình PTĐT, hoàn thiện các tiêu chí để nâng cấp đô thị theo lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt. "Thông qua chiến lược đầu tư hạ tầng đồng bộ, các chính sách hỗ trợ hợp lý cộng với việc khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh đã giúp Long An vươn lên thành "điểm sáng" trong công tác thu hút đầu tư trong vùng, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài khi năm 2021 Long An là tỉnh thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước" – ông Hùng hồ hởi chia sẻ.

Công Luận (Vietnam Business Forum)