BẮC NINH

Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về an sinh xã hội

08:21:50 | 6/4/2022

Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, căn cứ các văn bản của Trung ương, tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh đã chủ động kịp thời tham mưu triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp. 

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19 nhưng với sự quyết liệt trong điều hành, tổ chức và triển khai nhiệm vụ được giao, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội vẫn cơ bản hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 28.000 lao động; tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt 56 nghìn người, hỗ trợ gần 800 lao động nông thôn học nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%. Các chính sách ưu đãi đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các địa phương trên địa bàn tỉnh xây dựng, sửa chữa 482 nhà ở cho người có công (tổng kinh phí 29 tỷ đồng), huy động đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt hơn 5,5 tỷ đồng; thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại gia đình với hơn 7,2 nghìn người có công (tổng kinh phí thực hiện hơn 8 tỷ đồng)… Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính Phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Sở đã phối hợp với các ngành, địa phương hỗ trợ với tổng số tiền gần 250 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác bình đẳng giới, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, giảm nghèo đa chiều có nhiều chuyển biến tích cực. Theo kết quả rà soát mới nhất, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 toàn tỉnh là 1,15%; tỷ lệ hộ cận nghèo 1,55%.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2021, năm 2022 ngành LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục duy trì, phát huy những thành quả đạt được. Đồng thời, tiếp tục tập trung các giải linh hoạt, hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động và nhu cầu việc làm. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội; nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới...hướng tới đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bao trùm bền vững, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội sau đại dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Nhân Chinh – Giám đốc sở LĐ-TBXH tỉnh Bắc Ninh cho biết: Sở đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực lao động, người có công và Xã hội. Hiện nay nhu cầu sửa dụng lao đông của các doanh nghiệp trên toàn tỉnh là trên 494.000 người (Số lao động làm việc tại các doanh nghiệp FDI chiếm 68%), thực tế cho thấy mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng nhu cầu nhân lực trên địa bàn hiện nay rất lớn, đặc biệt là nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng tăng. Do đó ngành tiếp tục đẩy mạnh liên kết đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động của doanh nghiệp trong và ngoài nước; mở rộng thực hiện đào tạo theo cơ chế đặt hàng hoặc hợp đồng giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đảm bảo lao động sau khi được đào tạo có việc làm đúng với chuyên môn.

Song song với đó, sở tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạnh và các đối tượng bảo trợ xã hội. Quan tâm thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Bảo đảm 100% người nghèo, người cận nghèo được hỗ trợ Bảo hiểm y tế...Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra cải cách hành chính về công tác cải cách hành chính, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng thời gian quy định. Đồng thời, đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị.

Mạnh Dũng  (Vietnam Business Forum)