BẮC NINH

Ngành TTTT: Cánh tay đắc lực trong việc chuyển đổi số và hội nhập

08:23:52 | 6/4/2022

Theo công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vào ngày 19/10/2021 về kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 3/63 tỉnh/thành cả nước, trong đó Chỉ số Chính quyền số đứng thứ 8; Kinh tế số đứng thứ 2 và Xã hội đứng thứ 2. Đây là kết quả có sự đóng góp rất lớn đáng ghi nhận của ngành TTTT tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó hạ tầng kỹ thuật CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh đã từng bước được đầu tư hoàn thiện, cơ bản đáp ứng được nhu cầu triển khai các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh; trong đó, đã đầu tư và đưa vào sử dụng có hiệu quả. Hiện nay, tại Trung tâm dữ liệu thành phố thông minh có các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý và một số hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của một số cơ quan khác. Ngoài ra, dữ liệu từ hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố Bắc Ninh cũng được lưu trữ tập trung tại Trung tâm dữ liệu thành phố thông minh. Triển khai Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh với 177 điểm kết nối; trong đó, bao gồm 100% Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố và 126 xã, phường, thị trấn; 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và UBND cấp xã đã được kết nối mạng LAN và kết nối Internet tốc độ cao, 100% máy tính của cán bộ, công chức, viên chức được kết nối internet (trừ các máy tính liên quan đến dữ liệu mật) phục vụ trao đổi dữ liệu. Tỷ lệ cán bộ công chức có máy tính sử dụng ở mức cao: 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh; 100% cán bộ công chức cấp huyện, trên 80% cán bộ công chức cấp xã có máy tính sử dụng trong công việc.

Ngành cũng đã triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp trên địa bàn toàn tỉnh với 160 điểm kết nối trên nền mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ của Đảng, nhà nước phục vụ các cuộc họp trực tuyến nội bộ trong tỉnh cũng như các cuộc họp trực tuyến giữa UBND tỉnh với Chính phủ và các Bộ, ngành ở Trung ương. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp thì hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đã phát huy tác dụng, đóng góp hiệu quả rất lớn trong công tác phòng, chống dịch cũng như thúc đẩy mạnh mẽ quá trình triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Bên cảnh đó triển khai phủ sóng Wifi miễn phí tại khu vực thành phố Bắc Ninh với hơn 50 điểm phát wifi miễn phí phục vụ các nhu cầu tìm kiếm và khai thác thông tin... của du khách cũng như của nhân dân thành phố Bắc Ninh, góp phần truyền tải những thông tin phục vụ phát triển văn hóa - kinh tế - xã hội của tỉnh đến người dân, khách du lịch, nhà đầu tư... đáp ứng được các nhu cầu quảng bá thông tin, hình ảnh về đất nước con người Bắc Ninh đến du khách trong và ngoài nước.

Cùng với đó việc triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số được ngành triển khai rất hiệu quả như hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh từ cấp tỉnh đến cấp xã và các cơ quan khối Đảng, đoàn thể có tích hợp chữ ký số; hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Bắc Ninh đã cấp được khoảng hơn 11.000 tài khoản thư điện tử cho các cơ quan, đơn vị.

Nhằm phục vụ người dân và Doanh nghiệp thì Cổng Thông tin điện tử của tỉnh được triển khai và cung cấp tại địa chỉ http://bacninh.gov.vn/ hỗ trợ hai ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh. Cổng Thông tin điện tử được xây dựng theo mô hình đồng bộ về công nghệ, liên thông về dữ liệu. Cổng thông tin điện tử tỉnh cũng được tích hợp chức năng tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp kết nối liên thông với hệ thống quản lý văn bản điều hành. Ngoài ra, việc tích hợp với kênh "Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh" trên ứng dụng Zalo giúp việc gửi phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện.

Nguồn: Vietnam Business Forum