HƯNG YÊN

Hưng Yên thu hút dự án đầu tư có chất lượng

19:56:19 | 4/5/2022

Cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, Hưng Yên cũng có nhiều đổi mới trong xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các dự án có chất lượng về quy mô, công nghệ,... phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của tỉnh. Đây là chia sẻ của ông Trịnh Văn Diễn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên với phóng viên Vietnam Business Forum (Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp). Ngô Khuyến thực hiện.

Đến hết năm 2021, Hưng Yên đã thu hút 2.073 dự án đầu tư (trong đó: 1.570 dự án trong nước và 503 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký 250.009 tỷ đồng và 6 tỷ USD. Ông đánh giá sao về kết quả này?

Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã không ngừng đổi mới hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư với nhiều hình thức đa dạng, chuyển mạnh từ “mở cửa” sang “gõ đúng cửa”. Cùng với việc công khai, minh bạch cơ chế, chính sách ưu đãi, những dự án ưu tiên đầu tư trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ngành, Hưng Yên cũng đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và các công trình trọng điểm. Chính quyền tỉnh cũng lắng nghe tâm tư, sẵn sàng đối thoại để tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc; qua đó củng cố niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tỉnh còn tập trung công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS)… Nhờ những nỗ lực đó, hoạt động thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả đáng khích lệ: Đến hết năm 2021, tổng số dự án đầu tư đạt 2.073 dự án (trong đó: 1.570 dự án trong nước và 503 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký 250.009 tỷ đồng và 6 tỷ USD; trong đó 1.444 dự án đang hoạt động, 142 dự án đang xây dựng, 487 dự án đang triển khai.

Mặt tích cực nổi bật là các dự án đầu tư trực tiếp đã không ngừng tăng về số lượng và vốn đăng ký, góp phần thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, lao động, việc làm và thu ngân sách địa phương, đồng thời từng bước hình thành các ngành kinh tế chủ lực như công nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghệ: Điện, điện tử, phụ tùng ô tô... Các dự án DDI phần lớn đến từ các tập đoàn lớn đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Các dự án FDI mang đến công nghệ  mới, quản lý tiên tiến... và góp phần đẩy mạnh việc hội nhập của nền kinh tế, thúc đẩy nhiều lĩnh vực khác phát triển... Song vẫn còn hạn chế là thu hút đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; số dự án tuy nhiều nhưng quy mô nhỏ, chưa có dự án động lực; đặc biệt dòng vốn FDI còn chiếm tỷ lệ thấp. Nhiều dự án chủ yếu gia công, lắp ráp nên tác động đến công nghệ nguồn chưa cao; tác động lan tỏa và khả năng kết nối với doanh nghiệp trong nước còn yếu....

Để xây dựng Hưng Yên “thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, các nhiệm vụ nào sẽ được tỉnh thực hiện trong thời gian tới và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Hưng Yên là gì?

Ngay từ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã xác định: “Tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghệ cao, công nghiệp có giá trị tăng cao, hiện đại” là một trong ba khâu đột phá phát triển. Từ đó, tỉnh đẩy mạnh việc mời gọi, tiếp nhận chọn lọc, ưu tiên các dự án đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, tiến độ triển khai nhanh, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và đóng góp nhiều cho ngân sách. Các dự án thu hút hướng mạnh vào các khu, cụm công nghiệp đã quy hoạch; cơ bản dừng tiếp nhận dự án sản xuất rời lẻ ngoài khu công nghiệp và thâm dụng đất đai, lao động...

Tiếp tục quán triệt chủ trương trên, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh còn chú trọng, tạo thuận lợi và ưu tiên phát triển các khu công nghiệp quy mô lớn, hiện đại; tập trung thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp quy mô lớn, công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp có vai trò chủ đạo, dẫn dắt các chuỗi cung ứng trong khu vực và toàn cầu, các dự án đầu tư công nghiệp, dịch vụ quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường. Hưng Yên kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch, chấm dứt hoạt động các dự án khu, cụm công nghiệp kém hiệu quả, bố trí ở vị trí không thuận lợi, gặp nhiều khó khăn và ách tắc trong giải phóng mặt bằng, không phù hợp với định hướng phát triển; không khuyến khích dự án đầu tư giá trị gia tăng thấp, thâm dụng lao động và đất đai.

Nhằm cụ thể hoá định hướng trên, UBND tỉnh đã ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định 2246/QĐ-UBND ngày 28/9/2021) mời gọi 119 dự án tại 6 lĩnh vực. Cụ thể như lĩnh vực: Nông nghiệp mời gọi 17 dự án với tổng vốn đầu tư 4.694 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ kêu gọi 04 dự án với tổng vốn 2.500 tỷ đồng; nhà ở đô thị kêu gọi 59 dự án với tổng vốn 251.636 tỷ đồng; hạ tầng khu - cụm công nghiệp kêu gọi 14 dự án với tổng vốn 31.685 tỷ đồng...

Ông đánh giá thế nào về chỉ số Gia nhập thị trường (trong bộ chỉ số PCI) của tỉnh Hưng Yên những năm qua. Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã, đang tham mưu, thực hiện giải pháp nào nhằm cải thiện mạnh mẽ hơn chỉ số trên thời gian tới?

Chỉ số Gia nhập thị trường của tỉnh những năm gần đây có điểm số khá cao so với các chỉ số thành phần, gồm: Năm 2016 đạt 8,24, năm 2017 đạt 7,35, năm 2018 đạt 7,50, năm 2019 đạt 6,18, năm 2020 đạt 7,81 và năm 2021 đạt 6,78 điểm, thường cao hơn nhiều chỉ số thành phần khác. Có được kết quả này là nhờ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu, phối hợp và triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp, đã rút ngắn thời gian trung bình xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp giảm từ 2,12 ngày năm 2016 xuống dưới 02 ngày làm việc hiện nay.

Để tiếp tục nâng cao điểm số, cải thiện thứ hạng trong thời gian tới, Sở sẽ tham mưu hoàn thiện quy trình, TTHC, giảm thiểu chi phí, thời gian gia nhập thị trường, phấn đấu điểm chỉ số này tăng để thuộc top 45 trước năm 2023 và top 40 trước năm 2025. Tăng tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 100% trước năm 2025. Các hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử được giải quyết trong 02 ngày làm việc đối với quá trình giao dịch qua mạng và trả kết quả trong 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bằng giấy. Phấn đấu giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ đăng ký qua mạng.

Bên cạnh duy trì cấp mã số thuế doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tử đồng thời tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về thuế sau đăng ký kinh doanh nhằm rút ngắn thời gian khởi sự doanh nghiệp; phấn đấu 100% doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, nộp - hoàn thuế điện tử, Sở cũng tham mưu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trực tuyến ở mức độ 3,4 và qua dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế, tài nguyên và môi trường để kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu về quản lý đất đai; phấn đấu giảm thời gian chờ đợi để cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất xuống tối đa còn 15 ngày.

Là cơ quan tham mưu ban hành Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Đề án PCI), ông có chia sẻ điều gì đối với việc nâng cao chỉ số PCI, thu hút đầu tư tỉnh nhà những năm tới?

Những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã không ngừng thực hiện nhiều giải pháp, hoạt động nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính ở cả 3 cấp chính quyền, trong đó trọng tâm là công khai, minh bạch; đơn giản hóa TTHC, thành phần hồ sơ trong các thủ tục và nâng cao trách nhiệm công vụ, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức; qua đó, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền với mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc triển khai Đề án PCI chính là hành động thiết thực cụ thể hóa quyết tâm nói trên phù hợp yêu cầu giai đoạn phát triển mới. Căn cứ nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án, các sở, ban, ngành, UBND các huyện đều đã xây dựng, triển khai bằng các kế hoạch cụ thể, phân công người chịu trách nhiệm, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và kết quả triển khai được đánh giá trong công tác thi đua các cơ quan, đơn vị…

Trong thời gian tới, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thống nhất cùng sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp chính quyền, Hưng Yên sẽ tạo bứt phá mới trong thu hút đầu tư và nâng cao chỉ số PCI.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo " Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Mời tham gia Khóa đào tạo “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp”

06-07/06/2024

Tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.