THÁI BÌNH

Huyện Vũ Thư: Tăng cường thu hút đầu tư

07:37:23 | 25/11/2021

Với việc thực hiện tốt nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huyện Vũ Thư đã và đang đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Một trong những giải pháp quan trọng được huyện Vũ Thư triển khai là thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cải cách công vụ. Trong đó, tập trung rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC, niêm yết công khai, minh bạch quy trình thực hiện của từng loại thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ CCHC, triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 và thực hiện tốt việc giải quyết 100% TTHC theo phương án “5 tại chỗ” để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp huyện… Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch được triển khai nhanh giúp cho nhà đầu tư yên tâm thực hiện dự án.

Cùng với đó, huyện Vũ Thư chủ động, tích cực huy động và sử dụng các nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đầu tư hệ thống hạ tầng các cụm công nghiệp (CCN), tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Hiện, Vũ Thư có 7 CCN với diện tích trên 200ha, trong đó 3 CCN đã được lấp đầy; 2 điểm công nghiệp quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Vũ Thư là huyện đạt tỷ lệ 100% CCN có nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN. Điều này không chỉ tiết kiệm ngân sách nhà nước cho hoạt động đầu tư công mà còn giúp các CCN sớm đi vào hoạt động, góp phần đưa công nghiệp địa phương phát triển nhanh và bền vững. 

Đến nay toàn huyện có 365 doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực may mặc, bông, sợi, chế biến lương thực, thực phẩm và hàng công nghệ thu hút trên 20.000 lao động. Một số dự án có doanh thu, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động như: dự án sản xuất giày xuất khẩu của Công ty TNHH doanh nghiệp Forever tại CCN Minh Lãng, dự án đầu tư xây dựng nhà máy may công nghệ cao tại xã Minh Quang của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Maxport.

Thời gian tới, huyện Vũ Thư tập trung ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực: Sản xuất, chế tạo cơ khí chính xác và cấu kiện, linh kiện điện tử; sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, hỗ trợ; sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP quốc tế; chế biến nông sản thực phẩm; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, CCN; các dự án đầu tư phát triển công nghệ cao và sản xuất sản phẩm công nghệ cao…

Nguồn: Vietnam Business Forum