THÁI BÌNH

Huyện Kiến Xương: Thực hiện hiệu quả mục tiêu kép

07:35:50 | 25/11/2021

Giá trị sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, công nghiệp tăng trưởng khá, diện mạo nông thôn mới có nhiều khởi sắc… Đó là những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm của huyện Kiến Xương nhờ nỗ lực triển khai các giải pháp khắc phục khó khăn, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Ông Nguyễn Văn Dực, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho biết: Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Kiến Xương đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế ổn định.

9 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất ước đạt 8.551,03 tỷ đồng, đạt 70,45% kế hoạch (tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó: nông - lâm - thuỷ sản ước đạt 2.064,63 tỷ đồng (tăng 2,29%); công nghiệp - xây dựng cơ bản đạt 4.516,2 tỷ đồng (tăng 9,0%); thương mại - dịch vụ ước đạt 1.970,2 tỷ đồng (tăng 5,52%). Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện tốt, nhất là tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Năm 2021, huyện Kiến Xương phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 10,9% trở lên, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,9%; công nghiệp, xây dựng tăng 16,0%, dịch vụ tăng 7,6% trở lên so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,2%, có ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Để thực hiện mục tiêu trên, huyện Kiến Xương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, tích cực thực hiện tích tụ ruộng đất để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Tăng cường phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án đầu tư lớn, trọng điểm sớm đi vào hoạt động, đặc biệt là các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực sản xuất công nghiệp của huyện. Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, điện, nước, xử lý môi trường... đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguồn: Vietnam Business Forum