THÁI BÌNH

Ban QLDAĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Thái Bình: Phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư

07:32:01 | 25/11/2021

Trong những năm qua, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDAĐTXD) các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thái Bình luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần mang lại diện mạo mới cho ngành NN&PTNT, tạo động lực cho sự phát triển chung của tỉnh.

Ban QLDAĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Thái Bình là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý dự án xây dựng NN&PTNT và Ban Quản lý dự án đê biển trực thuộc Sở NN&PTNT; có chức năng làm chủ đầu tư các dự án chuyên ngành NN&PTNT sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao làm chủ đầu tư. Ban luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp hỗ trợ của các sở, ban ngành, chính quyền địa phương và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong vùng dự án. 

Ban QLDAĐTXD các công trình NN&PTNT đã triển khai nhiều dự án như: 3 dự án thuộc Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng; 4 dự án thuộc Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông tỉnh Thái Bình; 2 dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu và tăng trưởng xanh; 11 dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017; 8 dự án nâng cấp đê điều xung yếu cần xử lý cấp bách và dự án nâng cấp đê tuyến I Bình Thanh, Bình Định, Hồng Tiến (triền đê Hồng Hà II) huyện Kiến Xương…

Ngoài ra, còn một số dự án khác: Xử lý cấp bách tuyến đê, kè thuộc đê tả sông Hồng đoạn từ K158+150 đến K159+550 huyện Vũ Thư; dự án nâng bãi ổn định đê biển số 8 từ K26+700 đến K31+700 huyện Thái Thụy, kết hợp tạo mặt bằng để phát triển công nghiệp, dịch vụ; dự án nắn tuyến đê biển số 8 từ K26+700 đến K31+700, kết hợp giao thông huyện Thái Thụy... 

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, Ban QLDAĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Thái Bình tích cực phối hợp với địa phương, đơn vị thi công để phối hợp chỉ đạo, quan tâm giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư thi công đảm bảo tiến độ được giao. Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ về chất lượng, khối lượng công trình, tuân thủ theo đúng thiết kế. Riêng đối với những công trình đã có kế hoạch bố trí vốn thì tập trung hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan để triển khai đầu tư xây dựng trong thời gian sớm nhất, phục vụ có hiệu quả cho phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà.

Nguồn: Vietnam Business Forum