THÁI BÌNH

Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

07:17:18 | 25/11/2021

Tỉnh Thái Bình triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp (DN), trong đó có hỗ trợ về pháp lý nhằm giúp DN kịp thời tiếp cận, nắm bắt đầy đủ các quy định pháp luật, nâng cao nhận thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh.

Một trong những hoạt động hiệu quả trong thực hiện hỗ trợ pháp lý cho DN đó là việc cung cấp thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động của DN. Hoạt động này được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tài liệu viết; dữ liệu điện tử (bản tin pháp luật, phóng sự, chuyên đề, chuyên mục nâng cao kiến thức pháp luật) để đăng tải trên các phương tiện truyền thông; hội nghị bồi dưỡng kiến thức, các lớp tuyên truyền pháp luật… Cùng với đó, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh thường xuyên được cập nhật, đăng tải trên Cổng Thông tin giao tiếp điện tử tỉnh. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đăng tải công khai các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị mình tham mưu ban hành liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và cập nhật bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của ngành, địa phương để việc tra cứu, tìm kiếm của DN được nhanh chóng, thuận tiện.

Nhờ công tác hỗ trợ pháp lý được triển khai tích cực, các DN nhất là DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đã yên tâm đầu tư, hợp tác mở rộng sản xuất, kinh doanh đồng thời qua đó góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh.

Trong thời gian tới, để đưa hoạt động hỗ trợ pháp lý đi vào thực chất, hiệu quả, trên cơ sở Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

Trong đó, tập trung 03 nhóm hoạt động hỗ trợ pháp lý gồm: hoạt động cung cấp thông tin, hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hoạt động tư vấn pháp luật cho DN nhỏ và vừa. 

Hiện Sở Tư pháp đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả các nội dung của chương trình góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động của các DN; giúp DN trên địa bàn tỉnh kinh doanh có hiệu quả, phòng chống các rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh. Đồng thời, đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội