THÁI BÌNH

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình: Đầu tư hiệu quả - Phát triển vững bền

07:33:53 | 25/11/2021

Sau gần 10 năm hoạt động, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình (TBDIF) đã có những bước phát triển bền vững thông qua các hoạt động cho vay và đầu tư trực tiếp vào các dự án ưu tiên phát triển, nhất là trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.


Dự án Khu nhà ở xã hội phường Quang Trung, thành phố Thái Bình do TBDIF làm chủ đầu tư

TBDIF là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách được thành lập ngày 08/8/2012, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận vốn ngân sách, vốn viện trợ, tài trợ hoặc ủy thác, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức trong và ngoài nước để cho vay, đầu tư theo danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay được UBND tỉnh Thái Bình ban hành như: hệ thống cấp nước, giáo dục, y tế, giao thông, đô thị, chung cư và các lĩnh vực phát triển kinh tế,...

Trong những năm qua, TBDIF triển khai đầu tư 03 dự án với tổng mức đầu tư gần 255 tỷ đồng, bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu trung tâm y tế tỉnh; Dự án tuyến đường gom Khu trung tâm y tế tỉnh; Dự án Khu nhà ở xã hội phường Quang Trung, thành phố Thái Bình. Trong đó, Dự án Khu nhà ở xã hội phường Quang Trung, thành phố Thái Bình có tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng. Công trình nằm trên diện tích 9.515m2, 3 tòa chung cư cao 08 tầng, với 405 căn hộ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ mở ra cơ hội sở hữu một căn hộ đầy đủ tiện ích phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều hộ gia đình.

Song song với hoạt động đầu tư trực tiếp, TBDIF cấp tín dụng cho 06 dự án trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông của tỉnh với số vốn cho vay là 105,1 tỷ đồng, góp phần đồng hành cùng doanh nghiệp hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối thông suốt, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư.

Ông Vi Văn Đại, Giám đốc TBDIF cho biết: Từ khi thành lập đến nay, Quỹ luôn hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu và lợi nhuận luôn có sự tăng trưởng cao qua từng năm. Tính đến ngày 30/6/2021, vốn điều lệ của Quỹ là 155 tỷ đồng và tổng nguồn vốn chủ sở hữu gần 175 tỷ đồng.

Với phương châm “Đầu tư hiệu quả - Phát triển vững bền”, trong giai đoạn 2021-2025, TBDIF sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phát triển theo hướng tăng quy mô hoạt động từ nguồn bổ sung vốn điều lệ theo phương án đã được Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt để trình cấp có thẩm quyền chấp thuận đảm bảo mức tối thiểu 300 tỷ đồng theo quy định của Nghị định 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ. Triển khai mở rộng các hoạt động cho vay với tốc độ tăng dư nợ bình quân hàng năm từ 10%-15%, tỷ lệ dư nợ cho vay đạt bình quân trên 30% vốn chủ sở hữu. Tăng cường hoạt động đầu tư trên cơ sở danh mục được UBND tỉnh phê duyệt, phấn đấu duy trì tổng mức đầu tư các dự án tối đa bằng 50% vốn chủ sở hữu… 

Để hoàn thành được các mục tiêu đề ra, TBDIF tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp, trong đó trên cơ sở điều lệ tổ chức và hoạt động được UBND tỉnh phê duyệt, Quỹ hoàn thiện, bổ sung các quy chế hoạt động, quy trình nghiệp vụ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.Thẩm định chặt chẽ các dự án cho vay, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và bảo toàn nguồn vốn. Đẩy mạnh tìm kiếm các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh phù hợp với khả năng của Quỹ để đề xuất thực hiện. Chủ động đề xuất đầu tư, góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế đối với các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có tiềm lực… thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của tỉnh. 

Đồng thời, TBDIF tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Quỹ thành tổ chức tài chính vững mạnh, chuyên nghiệp trong việc huy động vốn và đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển khá của Đồng bằng sông Hồng.

Nguồn: Vietnam Business Forum