HÀ NỘI

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới

11:05:28 | 5/5/2022

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 745-TB/TU ngày 28/4/2022, truyền đạt kết luận của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã, các xã tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác phòng, chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp theo mục tiêu của Chương trình số 04-CTr/TU.

Tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025; Tổ chức đánh giá, phân hạng ít nhất 400 sản phẩm mới dự thi bảo đảm thực chất, hiệu quả. Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội và Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm OCOP.

Đối với các huyện chưa đạt chuẩn Nông thôn mới, thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí để trình cấp có thẩm quyền công nhận trong năm 2022.

Đỗ Ngọc (Vietnam Business Forum)