NINH THUẬN

Ngành Ngân hàng: Cung ứng vốn hiệu quả cho nền kinh tế

11:18:53 | 28/6/2022

Từ một tỉnh có xuất phát điểm thấp, sau 30 năm tái lập (1992 - 2022), Ninh Thuận đã vươn lên mạnh mẽ và đạt được kết quả phát triển hết sức toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong thành công này có sự đóng góp không nhỏ của ngành Ngân hàng Ninh Thuận, đảm bảo cho hệ thống tài chính tỉnh nhà luôn vận hành trơn tru và là kênh cung ứng vốn hiệu quả cho nền kinh tế.

Với xuất phát điểm hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh chỉ bao gồm Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh và 2 chi nhánh tổ chức tín dụng (TCTD), đến nay mạng lưới TCTD trên địa bàn tỉnh đã tăng lên 49 chi nhánh, phòng giao dịch được bố trí khắp các huyện, thành phố. Mạng lưới TCTD trên địa bàn được củng cố ngày càng hoàn thiện theo hướng hiện đại hóa, được giám sát chặt chẽ, tuân thủ các quy định về điều kiện mạng lưới hoạt động theo quy định của ngành, đảm bảo thực hiện tốt vai trò là một kênh cung ứng vốn chủ yếu cho sự phát triển kinh tế địa phương.

Theo thời gian, cơ cấu tổ chức, nhân sự và bộ máy quản lý điều hành của các chi nhánh TCTD ngày càng được củng cố, kiện toàn, hoạt động an toàn và có hiệu quả. Các ngân hàng trên địa bàn luôn chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng, kỹ thuật ngân hàng và hệ thống thanh toán theo hướng hiện đại hóa, mở rộng và phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện ích; đồng thời tích cực triển khai thực hiện Đề án thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) giai đoạn 2016 - 2020 nhằm gia tăng tiện ích cho người tiêu dùng. Đến cuối năm 2020, bình quân tỷ lệ tăng trưởng TTKDTM đạt 15%/năm; có từ 80 - 90 máy ATM, 350 - 400 máy POS được lắp đặt và hoạt động thông suốt, nâng số lượng giao dịch qua POS đạt khoảng 235.000 - 265.000 giao dịch/năm; 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của khách hàng qua các hình thức TTKDTM. Với việc triển khai áp dụng ngày càng nhiều phương tiện và dịch vụ mới hiện đại, tiện ích, đa dạng, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã đáp ứng hiệu quả nhu cầu ngày càng cao của nhiều đối tượng khách hàng.

Nhờ lợi thế mạng lưới hoạt động không ngừng được mở rộng, chiến lược kinh doanh linh động cùng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đã giúp hiệu quả huy động vốn của các TCTD trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Nếu như tại thời điểm cuối năm 1992, tổng nguồn vốn huy động tại chỗ chỉ đạt 12,5 tỷ đồng thì đến ngày 31/12/2021 con số này đã tăng lên 18.637 tỷ đồng, tăng gấp 1.491 lần so với năm 1992 với tốc độ tăng trưởng bình quân qua các năm đạt 28,7%, đáp ứng khoảng 56% nguồn vốn cho vay của các TCTD đối với nền kinh tế.

Trong 30 năm qua, hoạt động tín dụng trên địa bàn được đẩy mạnh theo đúng định hướng của Chính phủ và của ngành, tập trung đầu tư tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh và tích cực thực hiện các giải pháp về hoạt động tín dụng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Kết quả đến ngày 31/12/2021, tổng dư nợ tín dụng đạt 33.336 tỷ đồng, tăng gấp 1.208 lần so với cuối năm 1992, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 27,73%. Trong đó, dư nợ tín dụng cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 13.261 tỷ đồng với 128.534 lượt khách hàng còn dư nợ, chiếm 39,8% dư nợ cho vay nền kinh tế toàn tỉnh; dư nợ cho vay lĩnh vực thương mại, dịch vụ và tiêu dùng đạt 18.086 tỷ đồng, chiếm 54,3% tổng dư nợ; dư nợ cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách theo các chương trình của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 2.526 tỷ đồng với 90.988 khách hàng còn dư nợ, tăng gấp khoảng 32 lần so với khi mới thành lập.

Song song với đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đầu tư tín dụng, các TCTD trên địa bàn cũng luôn chú trọng kiểm soát chất lượng tín dụng. Đến 31/12/2021, tổng nợ xấu của các TCTD là 209,3 tỷ đồng, chiếm 0, 63% trong tổng dư nợ, nằm trong mức kiểm soát (<3%). Hoạt động kinh doanh ngoại hối trên địa bàn cũng có bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện, trong đó hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán xuất nhập khẩu luôn đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của nền kinh tế.

Qua 30 năm tái lập tỉnh, với truyền thống đoàn kết, gắn bó và sự nỗ lực, phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ, hệ thống Ngân hàng tỉnh Ninh Thuận đã triển khai thực hiện tốt chính sách tiền tệ quốc gia với mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nguồn: Vietnam Business Forum