CẦN THƠ

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Cần Thơ: Nỗ lực đồng hành phục hồi kinh tế - xã hội địa phương

16:15:14 | 2/8/2022

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP. Cần Thơ đã chủ động triển khai hiệu quả nhiều giải pháp hỗ trợ về tín dụng, giảm lãi suất… nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định và hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Thực hiện chỉ đạo của NHNN, NHNN Chi nhánh TP. Cần Thơ đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tăng cường triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó chú trọng các giải pháp cơ cấu nợ, miễn giảm lãi vay... nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì, phục hồi sản xuất sau dịch.

Ước đến cuối tháng 6/2022, các TCTD đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ với tổng giá trị nợ đã được cơ cấu và miễn, giảm lãi lũy kế từ ngày 13/3/2020 là 5.300 tỷ đồng cho hơn 5.000 khách hàng, doanh số cho vay mới lũy kế từ ngày 23/01/2020 đến cuối tháng 6/2022 đạt 98.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay mới là 23.000 tỷ đồng cho hơn 8.000 khách hàng vay.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, Chi nhánh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay. Đồng thời phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; tăng khả năng tiếp cận vốn trên cơ sở các chương trình hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, Chi nhánh đã tham mưu UBND TP. Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 15/4/2022 về triển khai thực hiện Quyết định 1813/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn TP. Cần Thơ. Bên cạnh các dịch vụ truyền thống thì các dịch vụ thanh toán hiện đại, ứng dụng công nghệ cao đã được áp dụng như: Thanh toán điện tử liên ngân hàng, thanh toán điện tử song phương các NHTM, mở rộng thanh toán thẻ Visa, Master Card, ATM, gửi tiết kiệm trực tuyến, dịch vụ SMS Banking...

Ông Trần Quốc Hà, Giám đốc NHNN Chi nhánh TP. Cần Thơ cho biết, năm 2022, NHNN Chi nhánh tỉnh sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt, tạo điều kiện tối đa hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế. Trong điều hành chính sách tiền tệ, Chi nhánh sẽ bám sát điều hành của NHNN, chương trình phục hồi kinh tế và phát triển của Chính phủ, tỉnh để thực hiện mục tiêu đồng hành cùng địa phương trong khôi phục và phát triển kinh tế. Chi nhánh sẽ hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, HTX tiếp cận vốn, góp phần hạn chế tín dụng “đen”.

Bên cạnh đó, đồng hành với tỉnh trong việc thu hút đầu tư, NHNN Chi nhánh TP. Cần Thơ tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của ngành, tỉnh, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Ngoài ra, thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính; đổi mới, cải tiến phương thức, lề lối làm việc, văn hóa công sở của đội ngũ công chức và người lao động. Thực hiện có hiệu quả Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng cho NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai mở rộng kênh thanh toán không dùng tiền mặt; sắp xếp, phát triển hợp lý mạng lưới ATM, POS trên địa bàn thành phố đáp ứng nhu cầu thanh toán ở khu vực nông thôn; phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán thẻ.

Đặc biệt, tăng cường thông tin, tuyên truyền, khuyến khích cơ quan, doanh nghiệp, người dân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán các loại cước, phí định kỳ, thanh toán trong thương mại điện tử và các chương trình trợ cấp an sinh xã hội, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Nguồn: Vietnam Business Forum