KIÊN GIANG

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang: Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi

15:33:36 | 6/9/2022

Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang những năm qua đã có thêm nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao. Từ đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.


Mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao do Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang hỗ trợ chuyển giao tại vùng Tứ giác Long Xuyên đem lại hiệu quả cao

Với nhiệm vụ triển khai hoạt động khuyến nông - khuyến ngư và hỗ trợ phát triển nông thôn, nông dân tại địa phương, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tập trung chủ động xây dựng các chương trình khuyến nông; đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Thông qua các chương trình (xây dựng mô hình, đào tạo tập huấn, thông tin tuyên truyền…), nhiều mô hình tiêu biểu đã được lan tỏa, nhân rộng; trình độ kỹ thuật của người sản xuất được nâng lên rõ rệt, khai thác tốt cây trồng, vật nuôi trên cơ sở phát huy tiềm năng, điều kiện từng địa phương để phát triển bền vững.

Nổi bật có thể kể đến như: Chương trình canh tác lúa hữu cơ trên nền đất nuôi tôm gắn với chứng nhận tại 4 huyện An Biên, An Minh, Gò Quao và Vĩnh Thuận; Mô hình trồng dưa lê luân canh trên nền đất lúa; Mô hình trồng rau trong nhà lưới ứng dụng công nghệ cao tại Giồng Riềng, Hà Tiên và Phú Quốc; Mô hình trồng gừng sử dụng thuốc sinh học gắn với cấp chứng nhận GlobalGAP…

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm còn đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học,… để thu hút đầu tư vốn, công nghệ, nghiên cứu thực nghiệm khoa học phục vụ cho công tác khuyến nông - khuyến ngư. Đồng thời thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chương trình do Trung tâm Khuyến nông quốc gia giao.

6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã thực hiện 86 kỳ phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, 45 trang trên Báo Kiên Giang, 1.000 cuốn Đặc san Xuân Nhâm Dần và 3.200 cuốn Đặc san Khuyến Nông, 23 cuộc tọa đàm, hội thảo, hội thi và 305 lớp tập huấn cho nông dân và đội ngũ cán bộ kỹ thuật. Nhờ đó, đã phổ biến rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành về sản xuất nông nghiệp cũng như phát triển nông dân, nông thôn.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các ngành và địa phương trong tỉnh, Trung ương, đối tác thực hiện các chương trình, dự án theo kế hoạch (KH) về tiến độ và quy mô. Kết quả cụ thể: Triển khai 300/650ha lúa (đạt 46,15% KH), 30/30 ha cây màu (đạt 100% KH), 7/7 điểm rau (đạt 100% KH), 30/60ha cây ăn trái (đạt 50% KH), 286/449 điểm chăn nuôi (đạt 63,7% KH), 42/43 điểm thủy sản (đạt 97,67% KH) và 11/14 điểm cơ giới hóa (đạt 70% KH).

Ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang cho biết, việc lan tỏa những mô hình khuyến nông hiệu quả đã tạo đòn bẩy, khuyến khích nông dân mạnh dạn đầu tư sản xuất quy mô lớn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Qua đó, góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững.

Thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng các mô hình có trọng tâm, trọng điểm, gắn với lợi thế và định hướng phát triển của ngành, của từng vùng, từng địa phương. Đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh các chương trình khoa giáo, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân; nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả để tạo sự đột phá cả về tư duy và phương thức sản xuất.

Thanh Giang (Vietnam Business Forum)