PHÚ YÊN

Quy hoạch đô thị hướng tới phát triển bền vững

16:08:28 | 21/9/2022

Những đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, đặc biệt là  lĩnh vực quy hoạch, quản lý xây dựng không chỉ giúp ngành Xây dựng tỉnh Phú Yên hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao mà còn góp phần tạo môi trường đầu tư xây dựng lành mạnh, thuận lợi, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư.


Tỉnh Phú Yên quy hoạch TP.Tuy Hòa là đô thị hạt nhân, trung tâm động lực của tỉnh

Xác định quy hoạch phải đi trước một bước, Phú Yên đang tập trung để hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngành Xây dựng tỉnh đã phối hợp với cơ quan chủ trì cùng các sở, ngành, địa phương tích cực tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị với đơn vị tư vấn bổ sung vào quy hoạch để đảm bảo tính thực tế, cụ thể hóa mục tiêu phát triển của tỉnh, đảm bảo định hướng từ trung ương đến địa phương. Sở Xây dựng cũng triển khai lập, thẩm định nhiều đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trần Xuân Túc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên cho biết: Trong những năm qua, UBND tỉnh, các địa phương và ngành Xây dựng quan tâm đẩy mạnh công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Đối với không gian phát triển vùng, liên vùng, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025, là cơ sở để xây dựng và phát triển hệ thống các đô thị, nông thôn trên toàn tỉnh, làm tiền đề xây dựng, nâng cấp phân loại đô thị. Đối với không gian phát triển các đô thị, hầu hết các khu vực là đô thị thuộc huyện lỵ, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh đều đã được lập quy hoạch chung xây dựng đô thị từ những năm 2000. Đây là cơ sở cho việc định hướng phát triển không gian đô thị, quản lý đầu tư xây dựng và tổ chức lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, góp phần xây dựng, phát triển đô thị, thu hút các dự án đầu tư, nhất là những khu vực thuộc trung tâm đô thị.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về kiến trúc, mỹ quan đô thị, trật tự xây dựng được ngành Xây dựng và các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc trên cơ sở các đồ án quy hoạch được duyệt. Từ năm 2016 đến nay, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, làm căn cứ quản lý kiến trúc, trật tự xây dựng theo các đồ án quy hoạch được duyệt và theo Giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp. Thông qua đó, đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, đảm bảo trật tự xây dựng ở địa phương, góp phần xây dựng diện mạo của các đô thị trên toàn tỉnh ngày càng khang trang, hiện đại, sạch đẹp.

Hiện 100% đô thị đã được lập quy hoạch chung, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) ước tính đạt khoảng 42% so với quy hoạch chung (tăng 22% so với đầu năm 2015), tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) ước tính đạt khoảng 23% (tăng 11% so với đầu năm 2015). 

Trong thời gian tới, để khai thác tốt hơn nữa các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, ngành Xây dựng tỉnh sẽ tập trung tham mưu và triển khai thực hiện những giải pháp trọng tâm như rà soát các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị để lồng ghép các tiêu chí đô thị xanh, bền vững có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Chú trọng công tác dự báo nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch đảm bảo yếu tố bền vững, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả quỹ đất, tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái,... kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, nước biển dâng, liên kết chặt chẽ với hệ thống hạ tầng vùng. Tập trung nguồn lực để từng bước xây dựng và phát triển đô thị thông minh bền vững ở địa phương theo Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững Việt Nam - Phiên bản 1.0 theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Nguồn Vietnam Business Forum