VĨNH PHÚC

Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc: Quản lý hiệu quả các dự án sau cấp phép đầu tư

11:46:38 | 24/11/2022

Những năm qua, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc không ngừng nâng cao vai trò và trách nhiệm được giao trong thực thi công vụ, đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh, góp phần thu hút đầu tư vào các KCN của Tỉnh.

Chia sẻ về những kết quả đạt được trong công tác quản lý các dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại các KCN Vĩnh Phúc trong tháng 10/2022, ông Vũ Kim Thành, Phó Trưởng ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cho biết: “Phát huy những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022, trong tháng 10, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động công tác trong phạm vi quản lý, đặc biệt là công tác quản lý các dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể: Công tác quản lý lao động trong các KCN được quan tâm chỉ đạo sát sao, đặc biệt là các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Về thủ tục hành chính, trong tháng 10/2022, Ban đã chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động nước ngoài cho 28 lượt doanh nghiệp; cấp mới/cấp lại 84 Giấy phép lao động; tiếp nhận nội quy lao động cho 7 doanh nghiệp; xác nhận không thuộc diện cấp phép đối với 23 trường hợp. Để giữ vững ổn định môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN, Ban thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, những bất ổn trong các doanh nghiệp để có biện pháp tháo gỡ kịp thời”.

Cũng trong tháng 10/2022, Ban đã giải quyết trường hợp ngừng việc tập thể, yêu cầu tăng lương tại Công ty TNHH CDL Precision Technology (Việt Nam) trong KCN Bình Xuyên; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc, Công đoàn các KCN Tỉnh đến doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, nguyên nhân. Đồng thời, làm việc với người sử dụng lao động để có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn phương án giải quyết, tránh phát sinh thêm các vấn đề phức tạp trong quan hệ lao động. Kết quả, sau các buổi làm việc, doanh nghiệp này đã trở lại hoạt động bình thường, mọi hoạt động tiếp tục đi vào ổn định.


Xưởng sản xuất Công ty TNHH EXEDY Việt Nam

Công tác quản lý môi trường tại các KCN tiếp tục được quan tâm đặc biệt. Trong tháng 10/2022, Ban đã triển khai các thủ tục hồ sơ lấy mẫu và thuê phân tích mẫu nước thải, khí thải công nghiệp, xác định mẫu vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong KCN năm 2022; tổ chức 4 Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trong các KCN với sự tham gia của gần 350 doanh nghiệp. Cùng với đó, Ban tham gia Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường cho 1 dự án; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra cấp Giấy phép môi trường cho 7 dự án. Việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong các KCN của Tỉnh được Ban duy trì thường xuyên, nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động công tác.

Xác định hoạt động quản lý nhà nước nếu được triển khai đồng bộ, hiệu quả thì hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các KCN mới đạt được những kết quả thành công như kỳ vọng. Vì vậy, sau khi Ban thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư vào các KCN của Tỉnh, thì nhiệm vụ đặt ra cho Ban là đồng hành cùng nhà đầu tư xuyên suốt quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh của họ trong các KCN của Tỉnh.

Thời gian tới, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư dự án triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết. Theo dõi, đôn đốc các dự án đã hoàn thành xây dựng đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; chủ động trong công tác phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư; phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến hồ sơ cấp mới theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động, môi trường (triển khai lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải, khí thải năm 2022), kiểm tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các hoạt động trong KCN theo nhiệm vụ được giao.

Trần Ngọc (Vietnam Business Forum)

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD