BÌNH ĐỊNH

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định: Nỗ lực đảm bảo nguồn nước sạch, an toàn phục vụ nhân dân

12:39:07 | 10/4/2023

Với phương châm: “Cấp nước an toàn - Kinh doanh hiệu quả - Phát triển bền vững”, Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định đã xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch, từng bước hiện đại hóa hệ thống cấp nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.


Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch, từng bước hiện đại hóa hệ thống cấp nước

Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao

Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định cho biết: Là đơn vị cung cấp nguồn nước sạch chủ yếu cho người dân trên địa bàn tỉnh Bình Định, Công ty đã không ngừng đầu tư nâng công suất nhà máy, mở rộng mạng lưới cung cấp nước; ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch đầy đủ, liên tục và an toàn cho khách hàng. Theo đó, Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo tăng trưởng ổn định, mở rộng thị trường, phát triển hệ thống cấp nước, xây dựng các trạm xử lý và hệ thống đường ống truyền tải; đầu tư có hiệu quả trong việc nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của từng khu vực, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và toàn tỉnh. Tăng cường các biện pháp quản lý để giảm tỷ lệ thất thoát nước và giảm định mức tiêu thụ điện năng.

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn duy trì được sự ổn định. Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, cấp nước đầy đủ phục vụ khách hàng với chất lượng nước đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, hoàn thành các nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước; tiếp tục mở rộng địa bàn cấp nước tới các huyện, thành trong tỉnh. Tổng doanh thu thực hiện đạt 263.964 triệu đồng (kế hoạch 229.500 triệu đồng), đạt 115,02%; lợi nhuận trước thuế đạt 56.846 triệu đồng (kế hoạch 34.700 triệu đồng), đạt 163,82%. Đây là những kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty.   

Xác định phương châm: “Cấp nước an toàn - Kinh doanh hiệu quả - Phát triển bền vững”, Công ty tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch, từng bước hiện đại hóa hệ thống cấp nước. Để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng, nhất là lượng khách hàng lớn trên địa bàn TP.Quy Nhơn, Ban lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo các đơn vị cấp nước tại TP.Quy Nhơn và các huyện thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình cấp nước tại các khu vực quản lý, kiểm tra, xác định các khu vực có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt để kịp thời lên phương án cấp nước, không để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ. Công ty xác định phải luôn đảm bảo chất lượng nước sạch đầu ra theo đúng quy định của Bộ Y tế và Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) 01:2022/BĐ. Vì vậy, song song với việc phát triển nguồn nước và mạng lưới phân phối, Công ty luôn chú trọng đầu tư cải tiến công nghệ xử lý nước nhằm đảm bảo chất lượng nước sạch phục vụ người dân. Công ty hiện có phòng thí nghiệm VILAS 974 được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ hoạt động đạt quy trình theo Tiêu chuẩn ISO 17025:2017.


Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, cấp nước đầy đủ phục vụ khách hàng

Mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng phục vụ

Đầu tư phát triển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Công ty ưu tiên tập trung trong chiến lược xây dựng và phát triển. Để bắt kịp tốc độ phát triển và quá trình đô thị hóa ngày càng nhanh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nước sạch của người dân, những năm qua Công ty quan tâm đầu tư, nâng cấp cải tạo các nhà máy và các trạm cấp nước: Nhà máy Xử lý nước (XLN) Phú Tài - TP.Quy Nhơn nâng công suất từ 25.000m3/ngày đêm (ng.đ) lên 31.000m3/ng.đ; Nhà máy XLN thị trấn Bình Dương - huyện Phù Mỹ, nâng công suất từ 500m3/ng.đ lên 1.000m3/ng.đ; Nhà máy XLN phường Bình Định - thị xã An Nhơn, nâng công suất từ 1.550m3/ng.đ lên 2.900m3/ng.đ; Nhà máy XLN phường Bồng Sơn - thị xã

Hoài Nhơn, nâng công suất từ 3.500m3/ng.đ lên 6.400m3/ng.đ; đầu tư xây dựng mới Nhà máy XLN xã Canh Vinh - huyện Vân Canh, công suất 2.900m3/ng.đ phục vụ cấp nước cho Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định,...

Năm 2022, Công ty đã phát triển thêm 5.489 hợp đồng với khách hàng, trong đó khu vực TP.Quy Nhơn: 2.268 hợp đồng, Xí nghiệp cấp nước số 1: 2.606 hợp đồng và Xí nghiệp cấp nước số 2: 615 hợp đồng. Nhờ đó, nâng tổng số hợp đồng sử dụng nước trong toàn Công ty đến cuối năm 2022 là 120.597 hợp đồng (trong đó khu vực TP. Quy Nhơn: 81.114 hợp đồng, Xí nghiệp cấp nước số 1: 22.028 hợp đồng, Xí nghiệp cấp nước số 2: 17.455 hợp đồng).

Để đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng về áp lực và lưu lượng nước, Công ty đã đầu tư và phát triển hệ thống quan trắc SCADA để quản lý mạng lưới cấp nước. Đến thời điểm hiện nay, đã lắp đặt, vận hành ổn định 63 điểm đo tự động về áp lực, lưu lượng, mực nước,… Đồng thời, Công ty áp dụng hệ thống ghi thu tiền nước của khách hàng bằng ứng dụng trên điện thoại di động.

Với xu hướng phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn tỉnh Bình Định ngày càng tăng, trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định sẽ tiếp tục tăng cường mở rộng lĩnh vực đầu tư, sản xuất và tìm kiếm thị trường, đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho khách hàng. Những nỗ lực này nhằm mục tiêu cấp nước ổn định, liên tục, an toàn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.

Nguồn: Vietnam Business Forum