BẮC KẠN

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong ngành Xây dựng

08:12:08 | 1/5/2023

Những năm qua, ngành Xây dựng tỉnh Bắc Kạn luôn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch và phát triển đô thị, quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, chất lượng công trình, vật liệu xây dựng,… và không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC).

Nỗ lực triển khai nhiệm vụ

Năm 2023, ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một số nhóm nhiệm vụ như: Rà soát hệ thống văn bản để tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành, nổi bật như xây dựng hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn.

Trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, ngành tiếp tục tham mưu ban hành các văn bản: Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch; Chỉ thị về tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác quản lý xây dựng và kiến trúc. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các đồ án, nhiệm vụ quy hoạch chung tại các đô thị trên địa bàn tỉnh. Sở cũng tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện hoàn thành lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện để đẩy nhanh tiến độ tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu xây dựng chương trình đô thị, khu vực phát triển đô thị sau khi Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt. Đồng thời, lồng ghép các nội dung về ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai, dịch bệnh,... vào các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch xây dựng.

Về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Sở luôn tích cực hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, thiết kế xây dựng; thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và kiểm định xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng,... và chủ động nắm bắt tình hình để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng.

Sở còn tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra theo quy định.

Ngoài ra, Sở đang tổ chức triển khai có hiệu quả các quy hoạch, đề án phát triển vật liệu xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh CCHC

Với phương châm lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động, Sở Xây dựng đã tăng cường các giải pháp, nổi bật là ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) với mục tiêu nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên 76%, đặc biệt là các thủ tục cấp giấy phép, thẩm định các dự án; nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC trên môi trường mạng trên 75% (năm 2022, Chỉ số CCHC của Sở xếp 8/19 sở, ngành của tỉnh, tăng 4 bậc so năm 2021).

Sở cũng rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm thời gian cấp giấy phép xây dựng; cấp chứng chỉ hành nghề;… (Năm 2022, đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt, công bố 05 TTHC có phương án đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết).

Bên cạnh rà soát quy định liên quan đến hoạt động xây dựng; hoàn thiện hệ thống pháp luật và quy định về TTHC, Sở cũng tổ chức đối thoại để giải quyết khó khăn, vướng mắc; công bố đường dây nóng, địa chỉ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị.

Sở đặc biệt chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức theo hướng phục vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện CCHC; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ.

Song song đó, Sở Xây dựng tham mưu các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực xây dựng; nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm vật liệu xây dựng; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ xây dựng mới nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và rút ngắn thời gian xây dựng công trình; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo phát triển lực lượng xây dựng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nguồn: Vietnam Business Forum