VĨNH PHÚC

Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp Vĩnh Phúc tháng 5/2023 có nhiều khởi sắc

15:57:45 | 31/5/2023

Tháng 5/2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 04 dự án, trong đó có 03 dự án DDI với vốn đầu tư đăng ký 1.704,1 tỷ đồng và 01 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 1 triệu USD. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 03 lượt dự án, trong đó có 01 dự án DDI với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 335,42 tỷ đồng và 02 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 2,06 triệu USD.


Hạ tầng KCN Bá Thiện 2 được đầu tư và phát triển đồng bộ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế

Trong 5 tháng đầu năm 2023, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 09 dự án FDI mới và 16 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 261,87 triệu USD (cấp mới: 107,91 triệu USD; tăng vốn: 153,96 triệu USD), đạt 132% so với cùng kỳ năm 2022 và 75% kế hoạch năm 2023; thu hút 05 dự án DDI và 02 lượt dự án tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 4.627,5 tỷ đồng (cấp mới: 3.313 tỷ đồng; tăng vốn: 1.314,5 tỷ đồng), đạt 2.004% so với cùng kỳ năm 2022 và 154% so với kế hoạch năm 2023.

Tính đến ngày 15/5/2023, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN Vĩnh Phúc là 458 dự án, gồm 102 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 31.200,51 tỷ đồng và 356 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 6.073,34 triệu USD. Trong đó, có 397 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 86,7% tổng số dự án; 12 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 2,6% tổng số dự án; 40 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 8,7% tổng số dự án; 05 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chiếm 1,2% tổng số dự án và 04 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 0,8% tổng số dự án.

Cũng trong tháng 5/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh quy hoạch KCN Tam Dương I – Khu vực 3 phát triển thành KCN công nghệ cao của tỉnh;Trình UBND tỉnh Báo cáo đề xuất hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, bố trí nguồn vốn để thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án KCN Chấn Hưng; bổ sung một số nội dung Đề án điều chỉnh vị trí quy hoạch phát triển KCN Lập Thạch I và Lập Thạch II;…

Dự kiến trong tháng 6/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2-4 dự án mới và điều chỉnh tăng vốn 2-3 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 100 triệu USD và 200-300 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-4 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn thực hiện đạt khoảng 40-45 triệu USD và 50 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Quỳnh Ngọc (Vietnam Business Forum)