NINH BÌNH

Nâng cao năng lực quan trắc tài nguyên, môi trường

10:34:42 | 14/7/2023

Nâng cao hiệu quả hoạt động quan trắc môi trường là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Ninh Bình trong những năm qua, nhằm góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt phương châm: Phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường.


Kỹ thuật viên của Trung tâm Quan trắc TN&MT thực hiện thí nghiệm, phân tích trong phòng thí nghiệm

Trung tâm Quan trắc TN&MT là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TN&MT tỉnh, có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở quan trắc diễn biến môi trường, biển đảo, khí hậu, đa dạng sinh học; khảo sát, thu thập số liệu, điều tra cơ bản về tài nguyên đất, nước, khoáng sản, biển, đa dạng sinh học. Đồng thời, phối hợp thực hiện công tác quan trắc môi trường phục vụ nhiệm vụ đột xuất; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu.

Trung tâm còn có chức năng cung cấp các dịch vụ công về quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, như: Thực hiện các loại dịch vụ về báo cáo đánh giá tác động môi trường; Giấy phép môi trường các loại; Quan trắc môi trường định kỳ hàng năm cho doanh nghiệp;… giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Trung tâm đã được Bộ TN&MT cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số chứng nhận Vimcerts 143 và đã xây dựng phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Với việc đầu tư các trang thiết bị hiện đại đã giúp đơn vị nâng cao chất lượng kết quả quan trắc, đặc biệt là có thể thực hiện được nhiều kỹ thuật, thí nghiệm yêu cầu cao như: Quan trắc và phân tích các thông số bụi tổng, khí độc trong khí phát thải,…

Bên cạnh đó, xác định công tác giám sát, đánh giá các tiêu chuẩn môi trường là lĩnh vực “nhạy cảm” nên Trung tâm luôn đặt yếu tố công khai, minh bạch lên hàng đầu. Tất cả quy trình, đánh giá quan trắc đều được thực hiện theo đúng quy trình, quy định và quán triệt đến toàn bộ cán bộ, viên chức và người lao động. Điều này còn tạo điều kiện theo dõi đa chiều, người dân cùng giám sát với cơ quan chức năng về công tác quản lý môi trường.

Trong quá trình hoạt động, được sự quan tâm, chỉ đạo của Sở TN&MT, Trung tâm luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của tỉnh và là địa chỉ tin cậy cho các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp liên hệ thực hiện các thủ tục về môi trường trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Trung tâm Đinh Quốc Công cho biết, một trong những yếu tố giúp đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ được giao là chủ động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Theo đó đến nay, Trung tâm có tổng số 24 cán bộ, viên chức và người lao động; trong đó, trình độ thạc sĩ là 10 người, trình độ đại học là 14 người.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục quan tâm đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ cho viên chức, người lao động theo hướng chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quan trắc môi trường. Đặc biệt, đơn vị sẽ xây dựng đề án trình Giám đốc Sở TN&MT và UBND tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động nhằm phát huy tốt nhất năng lực, chức năng, nhiệm vụ của mình.

Bên cạnh đó, hướng đến việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, thấu hiểu và nắm bắt nhu cầu của khách hàng, Trung tâm sẽ cũng tăng cường mở rộng dịch vụ, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; đầu tư, trang bị, bổ sung thiết bị để thực hiện các thông số quan trắc theo tiêu chuẩn của quy chuẩn Việt Nam.

Đặc biệt, hỗ trợ doanh nghiệp khi có các chính sách, quy định mới; điều chỉnh để tạo thuận lợi trong thực hiện các thủ tục, theo quy định của Luật bảo vệ môi trường, mang lại sự hài lòng cho doanh nghiệp, góp phần cải cách chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Ninh Bình.

“Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực quan trắc môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bắt kịp với xu hướng hiện đại hóa, tiến tới hòa nhập với trình độ quản lý môi trường thông minh”, Giám đốc Trung tâm Đinh Quốc Công cho biết.

Ngọc Tùng (Vietnam Business Forum)

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo " Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Mời tham gia Khóa đào tạo “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp”

06-07/06/2024

Tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.