KIÊN GIANG

Kiên Giang phấn đấu 100% số xã đạt nông thôn mới vào năm 2025

09:58:52 | 25/10/2023

Để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tỉnh Kiên Giang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, đảm bảo tính bền vững của chương trình.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, đến nay, tỉnh có 108/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ hơn 93%; trong đó, có 5 xã nông thôn mới nâng cao gồm: Đông Yên (An Biên), Hòn Nghệ (Kiên Lương), Đông Thạnh (An Minh), Thạnh Hưng và Ngọc Thuận (Giồng Riềng). Phấn đấu từ nay đến năm 2025, tỉnh Kiên Giang phấn đấu 100% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, tập trung xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu, bền vững.

Cùng với đó, tỉnh có 5/15 huyện, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, Vĩnh Thuận và thành phố Hà Tiên. Hiện, tỉnh đang trình Hội đồng Trung ương xét công nhận thêm hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới là An Biên và Kiên Lương.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang Lê Hữu Toàn cho biết, tỉnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn, nâng lên đời sống nhân dân. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, công trình thủy lợi… ngày càng được đầu tư cơ bản, đồng bộ và hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Đến nay, 100% số xã trong đất liền, với hầu hết hệ thống đường giao thông trên địa bàn và các đường liên ấp, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa, tổng chiều dài hơn 6.810/9.565 km đường giao thông nông thôn, đạt tỷ lệ 71,2%, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương.

Cùng với đó, tỉnh huy động nguồn lực đầu tư hệ thống thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô.

Đời sống dân cư nông thôn ngày càng cải thiện, nâng lên, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn từ 46,7 triệu đồng/người năm 2020 hiện nay tăng lên 57,8 triệu đồng/người.

Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Ngọc Đan (Vietnam Business Forum)