HÀ TĨNH

Agribank Hà Tĩnh: Người bạn đồng hành của nông dân

15:51:49 | 16/9/2011

Cho đến nay, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiên tốt chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất cho Nông nghiệp Nông thôn và Nông dân. Dư nợ của ngân hàng đạt 194 tỷ 872 triệu, riêng dư nợ cho vay hộ nông dân là 4.444 tỷ. Trên trên 88.000 nông hộ được hưởng lợi từ những chương trình cho vay phát triển của Agribank Hà Tĩnh.

Tìm hiểu về sự hỗ trợ của Agribank chi nhánh Hà Tĩnh đối với chương trình Nông nghiệp - Nông thôn và Nông dân, Vietnam Business forum đã có cuộc trò truyện cùng ông Võ Văn Chân, giám đốc Agribank Hà Tĩnh. Phương Loan - Bích Hường Thực hiện

Hà Tĩnh là một tỉnh còn nghèo, nhu cầu vốn lớn. Xin hỏi AGRIBANK Hà Tĩnh đã tham gia vào các dự án trọng điểm của tỉnh như thế nào?

Xuất phát từ một tỉnh nghèo, nhu cầu vốn đầu tư rất lớn, lĩnh vực nào cũng thiếu vốn, trong khi đầu tư cho lĩnh vực Nông nghiệp, nông thôn và nông dân là mục tiêu hàng đầu của AGRIBANK. Do vậy vấn đề tham gia vào các dự án trọng điểm tại địa phương của AGRIBANK Hà tĩnh đang rất khiêm tốn. Trước hết AGRIBANK Hà Tỉnh ưu tiên cân đối vốn cho nhu cầu đầu tư vào mục tiêu hàng đầu, kế tiếp sẽ tham gia vào các dự án trọng điểm của Tỉnh, khi tham gia AGRIBANK Hà Tĩnh sẽ chọn các dự án có quy mô và thời gian đầu tư hợp lý, đặc biệt là các dự án sớm cho ra sản phẩm và tham gia trên cơ sở khai thác hết nguồn vốn tự có của chủ đầu tư nhằm bảo đảm đầu tư có hiệu quả nhất cho cả chủ dự án và AGRIBANK Hà Tĩnh.

Nông nghiệp, nông thôn và nông dân đang cần một lượng vớn lớn cho việc hiện đại hóa cũng như xây dựng nông thôn mới, về vấn đề này AGRIBANK có chủ trương gì?

Việc hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới là một trong các chủ trương lớn của đảng và nhà nước, đây là nhiệm vụ chung của toàn đảng toàn dân, của nhiều cấp, nhiều ngành, song AGRIBANK có một vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn tín dụng góp phần tích cực cho việc hoàn thành nhiệm vụ trên. Để phát huy tốt vai trò của mình AGRIBANK Hà Tĩnh có chủ trương tìm nhiều biện pháp nhằm thu hút được càng nhiều vốn càng tốt, trong hoạt động tín dụng AGRIBANK phải luôn bám sát các chủ trương, quy hoach, kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương và kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới của tỉnh, đồng thời ưu tiên vốn theo thứ tự các huyện, xã đã được tỉnh chọn các điểm xây nông thôn mới, chủ trương này được coi như một cương lĩnh hoạt động của AGRIBANK trong nhiều năm tới.

Quá trình cung ứng vốn cho người nông dân cũng như triển khai các dự án lớn AGRIBANK Hà Tĩnh gặp phải khó khăn gì và giải quyết ra sao?

Quá trình cung ứng vốn cho người nông dân cũng như triển khai các dự án lớn AGRIBANK Hà Tĩnh gặp phải khó khăn: thứ nhất là thiếu vốn, đặc biệt là vốn trung và dài hạn, thứ hai có một lượng lớn hộ nông dân chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến hạn chế đáng kể việc đầu tư vốn tín dụng. Để giải quyết những khó khăn hiện tại trước hết AGRIBANH kiến nghị các ngành có liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất để các hộ dân chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sớm có giầy chứng nhận quyền sử dụng đất để các hộ dân tiếp cận được vốn tín dụng một cách dễ dàng.

Riêng đối với AGRIBANH phải đưa ra nhiều biện pháp để huy động nhiều vốn đồng thời có biện pháp thay đổi cơ cấu nguồn vốn theo hướng tỷ trọng nguồn vốn trung và dài hạn ngày càng tăng, bảo đảm nguồn vốn đầu tư ổn định hơn cho các đối tượng đó là mục tiêu mà AGRIBANH đang hướng tới.

Ông đánh giá như thế nào về những dự án mà AGRIBANK Hà Tĩnh đã tham gia?

Các dự án AGRIBANK Hà Tĩnh đã tham gia hiện đã và đang phát huy hiệu quả rất tốt, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương, nâng cao thu nhập cho khách hàng, nhất là đối với các hộ nông dân, theo đó AGRIBANK được coi là một trong các giải pháp tham gia xây dựng nông thôn mới có hiệu quả và AGRIBANK đã thực sự trở thành người bạn đồng hành tốt của các hộ nông dân.