LÂM ĐỒNG

Bảo Lâm rộng cửa đón nhà đầu tư phát triển vùng chè

16:19:33 | 2/11/2011

Bảo Lâm cách thành phố Đà Lạt khoảng 125km, với khí hậu nhiệt đới và á nhiệt đới, độ ẩm không khí trên 80%; nhiệt độ trung bình từ 21oC-22oC; lượng mưa hàng năm từ 2.500 mm đến 3.000 mm. Hầu hết diện tích đất của Bảo Lâm là nhóm đất Feralit nâu vàng và nâu đỏ trên các loại đá bazan, đa-xít và phiến thạch rất thích hợp với cây công nghiệp dài ngày, đặc biệt là cây chè. Nhưng đến thời điểm năm 2000, diện tích cây chè ở Bảo Lâm chưa đạt 9.000 ha và phần lớn là diện tích giống chè già cỗi, sản lượng mới đạt hơn 38,7 ngàn tấn.

Mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu chè Bảo Lâm 10 năm tới phải theo hướng tập trung chuyên môn hóa, tiến hành đồng thời việc cải tạo, trồng mới giống chè cành, hàng năm, huyện Bảo Lâm đã trích kinh phí tỷ lệ 2% tổng thu ngân sách cho mục tiêu này và đề nghị Sở NN-PTNT Lâm Đồng hỗ trợ từ 1 đến 2 triệu chè cành giống/năm; Gấp rút cắm mốc xác định ranh giới nông - lâm, làm cơ sở tạo ra hướng phát triển chiến lược, tiến đến một nền nông nghiệp bền vững, trong đó sản phẩm chè đích thực là hàng hóa có giá trị nội tiêu và xuất khẩu ổn định lâu dài. Bên cạnh đó, huyện còn chủ động tranh thủ, phát huy mọi nguồn vốn bên trong và bên ngoài; từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông, thủy lợi để tạo thuận tiện cho sản xuất và lưu thông hàng; Tập trung thay đổi, cải thiện cơ chế chính sách đầu tư, khuyến nông; điều tiết hợp lý thuế sử dụng đất nông nghiệp, cùng các chính sách khác về miền núi - dân tộc, xã hội -nông thôn, vay vốn rộng rãi đến nông dân, đầu tư vốn dài hạn cho các doanh nghiệp... từ đó huyện đã thiết lập được một môi trường sản xuất - tiêu thụ sản phẩm chè vận hành đồng bộ...Đặc biệt, huyện Bảo Lâm đã mở rộng trải thảm đỏ chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè.

Nhờ tạo được hành lang pháp lý thông thoáng trên lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là đầu tư trong nước, Bảo Lâm đã nhanh chóng thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào ngành công nghiệp chè của huyện. Nhờ đó, diện tích chè chất lượng cao đã tăng nhanh chóng với 13.187,5 ha, trong đó có hơn 12.457,3 ha đã cho thu hoạch. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, hiện tại Bảo Lâm đang là địa phương có diện tích chè sản xuất theo công nghệ cao lớn nhất tỉnh với 1.450 ha chè chất lượng cao và 700 ha chè cành cao sản do 19 doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như các hộ nông dân có kỹ thuật, vốn, lao động… đầu tư , điều nay đã tạo được bước đột phá khởi đầu cho nghề trồng chè cao sản của địa phương. Tiêu biểu như: Công ty cổ phần Chế biến XK Cầu Tre, Công ty CP Chè Minh Rồng, Công ty cổ phần Đầu tư, phát triển thương mại Viễn Đông, DNTN Huỳnh Mao…Hàng năm các doanh nghiệp chè của huyện đã đóng góp vào nguồn ngân sách hàng tỷ đồng và giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động địa phương.

Tiềm năng phát triển cây chè của huyện Bảo Lâm còn rất lớn, tin rằng với chính sách mở rộng cửa, quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, chế biến và xuất khẩu Chè, tin rằng cây chè sẽ luôn là cây “ăn đời”, cây làm giàu cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bảo Lâm.

PV