QUẢNG NINH

Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ: Chinh phục chiều sâu lòng đất

10:26:02 | 3/2/2012

Thực hiện phương châm: “Từ tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh” của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, các thế hệ CBCNV của Công ty TNHH Một thành viên (MTV) Địa chất Mỏ đã không ngừng nỗ lực, đi sâu vào lòng đất tìm kiếm, đánh thức tiềm năng để phục vụ cho ngành công nghiệp Mỏ, lập nhiều thành tích rất đáng tự hào, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển chung của ngành than.

Với quyết tâm thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng và Nhà nước, tập thể CBCNV đã nỗ lực hết mình đưa Công ty Địa chất Mỏ trở thành đơn vị dẫn đầu về công tác tìm kiếm, điều tra thăm dò địa chất trong Tập đoàn cũng như trong toàn ngành Địa chất, đem lại doanh thu cao cho doanh nghiệp, cho ngành than và cho đất nước. Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Vũ Văn Đông – Giám đốc Công ty chia sẻ: “Địa chất là một ngành tương đối đặc biệt, ngoài yêu cầu đòi hỏi về trình độ kỹ thuật, tay nghề, người cán bộ công nhân viên còn phải thực sự tâm huyết và gắn bó với nghề. Chúng tôi xem việc xây dựng được đội ngũ cán bộ công nhân viên vừa có tài vừa có đức là niềm tự hào lớn khi nhắc đến những thành công của Công ty”. Trong 10 năm qua, cán bộ công nhân Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ – Vinacomin đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế lao động sáng tạo, luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế, thực hiện xuất sắc các nội dung công tác. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và các năm sau theo chiến lược phát triển ngành Than – Khoáng sản Việt Nam. Gắn kết tốt giữa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với củng cố cơ sở hạ tầng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, đại đội tự vệ.... đều đạt vững mạnh. Đảng bộ Công ty liên tục đạt danh hiệu "Đảng bộ cơ sở vững mạnh" từ năm 2001 đến nay.

Là đơn vị đi đầu trong ngành thăm dò địa chất tại Việt Nam, trong những năm qua, Công ty Địa chất Mỏ đã khoan vào lòng đất 2.504.409 m khoan trong đó có 279.000 m khoan sâu; đào 1.400.000 m3 hào; 21.694 m lò thăm dò; 28.397 m giếng thăm dò; giao nộp vào lưu trữ 439 báo cáo địa chất các loại. Những báo cáo địa chất đó là những tài liệu vô giá, nó đã chỉ cho thấy nước ta có nhiều nguồn than lớn là: Bể than Quảng Ninh, bể than đồng bằng sông Hồng, than vùng nội địa, than bùn...Do các công trình thăm dò ngày càng sâu hơn, điều kiện thi công ngày càng phức tạp hơn, hầu hết các thiết bị thăm dò địa chất là của Liên Xô đã lạc hậu, tuổi thọ thiết bị cao không đáp ứng được sản xuất, Công ty đã chủ động đổi mới toàn bộ thiết bị cũ bằng thiết bị mới hiện đại của Nhật Bản, Thụy Điển, Australia, Trung Quốc…Đặc tính của các thiết bị này được đưa vào nội dung giảng dạy theo yêu cầu của Công ty nên được đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật sử dụng thành thạo, phát huy được hiệu quả. Các thiết bị hiện có ở Công ty là những thiết bị hiện đại, tiên tiến nhất ở Việt Nam và trên thế giới trong lĩnh vực khoan thăm dò khoáng sản rắn.

Những kết quả đo đạc thăm dò chính xác, tỉ mỉ về những nguồn vàng đen quý giá đó đã trở thành cơ sở quan trọng để phát triển ngành than phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế đất nước. Trong lộ trình phát triển của mình, việc đưa con người và thiết bị công nghệ hiện đại tham gia vào chuỗi địa chất toàn cầu là mục tiêu mà Công ty đang dần hướng tới; điều đó vừa thể hiện năng lực vượt trội của Công ty vừa thể hiện bản lĩnh của con người cán bộ địa chất Việt Nam.

Không những hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế, Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ – Vinacomin còn là doanh nghiệp luôn tích cực trong các hoạt động xã hội, thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, “lá lành đùm lá rách”. Công ty đã nhận phụng dưỡng suốt đời 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng; ủng hộ và giúp đỡ xã nghèo, quỹ vì trẻ thơ, quỹ tài năng trẻ tỉnh Quảng Ninh, quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ bảo trợ trẻ em nghèo vượt khó...Với những thành tích và cống hiến đã đạt được trong những năm vừa qua, Công ty đã được nhận Cúp vì sự phát triển cộng đồng và nhiều bằng khen của Đảng và Nhà nước.

Khuyến San