NINH BÌNH

Phát triển vùng chuyên canh nông – lâm nghiệp

2:17:28 PM | 9/10/2012

Trong những năm qua mô hình chuyên canh nông – lâm nghiệp đang được ngành nông nghiệp ứng dụng rộng rãi tại các địa phương. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, cụ thể là tại huyện Yên Khánh đã triển khai 7 vùng sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn ở các xa Khánh Nhạc, Khánh Cư, Khánh Hải, Khánh Vân, Khánh Mậu, Khánh Hội, Khánh Thủy. Dự kiến trong giai đoạn đến năm 2020, tỉnh tiến hành quy hoạch xây dựng 12 vùng sản xuất hàng hóa tập trung trên địa bàn.

Vùng sản xuất lúa chất lượng cao của Ninh Bình quy mô 45.000 ha gieo trồng tập trung tại các huyện Yên Khánh, Yên Mô, Kim Sơn, Nho Quan, Gia Viễn với sản lượng hàng năm đạt khoảng 288.000 tấn. Cùng với đó là vùng sản xuất đậu tương hàng hóa quy mô 9.000 ha; Vùng sản xuất dứa hàng hóa quy mô 3.000 ha; Vùng sản xuất rau an toàn tập trung quy mô 530 ha và các vùng chuyên canh khác như vùng trồng hoa, cây cảnh, vùng trồng mía, vùng trồng cói nguyên liệu.

Về chăn nuôi, ngành nông nghiệp Ninh Bình cũng tiến hành quy hoạch thành các vùng chuyên biệt. Vùng chăn nuôi lớn hướng nạc quy mô 350.000 con, vùng chăn nuôi bò thịt quy mô hoảng 40.000 con, vùng chăn nuôi dê hàng hóa tập trung quy mô 28.000 con, vùng nuôi trồng thủy sản ruộng trũng tập trung quy mô 28.000 con, vùng nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn quy mô 3.500 ha.

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp Ninh Bình rất tích cực trong việc áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông – lâm nghiệp, đặc biệt là việc đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; Tập trung đẩy mạnh việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng để nâng cao năng suất sản lượng và giảm tổn thất sau thu hoạch; Tăng cường xây dựng mô hình mẫu và tổ chức chỉ đạo mở rộng ra diện những mô hình tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất để đẩy nhanh tiến trình sản xuất hàng hóa; Ứng dụng thành tựu công nghệ sinh học trong chế phẩm vi sinh vật, chế phẩm bảo vệ thực vật có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất rau an toàn, hoa, dứa…; Tiếp tục hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học và tham gia các dự án hỗ trợ khoa học của các tổ chức trong và ngoài nước để chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất nông – lâm nghiệp; Tổ chức thực hiện tốt những chính sách khuyến khích hỗ trợ đối với các thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản.

Ninh Bình hiện đang tạo nhiều điều kiện tốt nhất về thủ tục hành chính cũng như cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư, cụ thể: Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thuê mặt nước đối với các nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện dự án. Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ công tác nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp và đào tạo chỉ phải trả tiền thuê đất nông nghiệp theo quy định chung của Nhà nước. Nhà đầu tư được vay vốn từ các quỹ cho vay ưu đãi đầu tư của nhà nước và quỹ hỗ trợ đầu tư của tỉnh, được hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào và hỗ trợ tiền và nguyên vật liệu để nâng cấp và xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn. Đồng thời, ngành nông nghiệp cũng có những chính sách ưu đãi về thị trường và xúc tiến thương mại, chính sách hỗ trợ phòng trống thiên tai, dịch bệnh.

PV