THÁI NGUYÊN

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên: Cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

10:43:01 | 14/6/2013

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên - một đại học vùng, một cơ sở đào tạo đại học trọng điểm quốc gia. Trường được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2004, trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị đào tạo kinh tế và kinh doanh sẵn có trong Đại học Thái Nguyên. Trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học và trên đại học, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý cho cả nước và nhất là cho các tỉnh trung du, miền núi Bắc bộ.

Với phương châm “Chất lượng người thầy quyết định chất lượng đào tạo”, nhà trường đã chú trọng đến chính sách ưu đãi, thu hút nhân tài, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên có trình độ cao với hệ thống chính sách khuyến khích giảng viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ. Trong những năm gần đây, chất lượng và số lượng đội ngũ giáo viên được nâng lên nhanh chóng. Tính đến nay, tổng số cán bộ viên chức của nhà trường là 425 người, trong đó có 293 giảng viên. Nhà trường hiện có 6 PGS, 26 Tiến sỹ, 148 Thạc sỹ cơ hữu (khoảng 60% giảng viên có trình độ sau đại học). Đến nay nhà trường đã cử hơn 70 cán bộ, giảng viên đi học thạc sĩ, tiến sĩ tại các nước có nền giáo dục phát triển. Riêng năm 2012 đã có 9 nghiên cứu sinh (NCS) bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 33 cán bộ, giảng viên thi đỗ NCS (6 NCS học ở nước ngoài, 12 NCS trong nước, 15 NCS liên kết quốc tế). Ngoài ra, trường đang có 120 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ của các Viện nghiên cứu quốc gia tham gia thỉnh giảng. Hàng năm, trường còn mời trên 40 giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học danh tiếng quốc tế đến tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hội thảo quốc tế.

Đến nay, Nhà trường đã đào tạo, cung cấp cho khu vực các tỉnh trung du, miền núi Bắc Bộ và một số tỉnh thành trong cả nước nhiều cán bộ, giáo viên phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Với uy tín, chất lượng đào tạo, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh ngày càng thu hút được nhiều học sinh của Thái Nguyên và các tỉnh trong khu vực. Hiện nay, nhà trường có 17 chương trình đào tạo bậc đại học, 3 chương trình đào tạo chất lượng cao (trong đó có 1 chương trình đã đi vào hoạt động với 40% số môn học được dạy bằng tiếng Anh). Quy mô đào tạo hiện nay là trên 11.182 sinh viên. Trường còn có khoảng hơn 200 sinh viên đại học liên kết với các trường đại học của Hàn Quốc, New Zealand, Philippines, Trung Quốc. Quy mô đào tạo sau đại học liên tục tăng qua các năm. Toàn trường hiện nay có 1.112 học viên với 3 chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh. Ngoài ra có 250 học viên cao học và NCS liên kết đào tạo quốc tế.

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, công tác NCKH không ngừng được đẩy mạnh. Kể từ khi thành lập năm 2004 đến nay, trường đã triển khai 275 đề tài nghiên cứu, trong đó có 38 đề tài cấp Bộ, 4 đề tài cấp tỉnh, 8 đề tài cấp đại học, 225 đề tài cấp cơ sở. Song song với việc thực hiện đề tài NCKH các cấp, trường cũng tích cực tham gia các hội thảo về các chủ đề phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các hội thảo quốc tế về chủ đề phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi phía Bắc.

Thầy Trần Chí Thiện, PGS.TS - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Sau 9 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên luôn luôn tự hào về truyền thống dạy và học của mình. Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới quản lý, đào tạo đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy. Bên cạnh đó chủ động tìm kiếm các nguồn học bổng, các dự án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, các chương trình liên kết đào tạo quốc tế sử dụng giáo trình quốc tế với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên nước ngoài, các dự án NCKH và chuyển giao công nghệ để tạo điều kiện tốt cho việc học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Bước sang giai đoạn mới, Trường tiếp tục phấn đấu phát huy mọi nguồn lực để xây dựng nhà trường thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học - công nghệ, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý có uy tín cao ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trên cả nước và khu vực Đông Nam Á. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên sẽ là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà và các tỉnh trong khu vực, phục vụ cho sự nghiệp CNH- HĐH đất nước”.