NINH BÌNH

Yên Mô đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung

10:16:24 AM | 22/12/2015

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây ngành chăn nuôi của huyện Yên Mô chuyển dịch theo hướng trang trại, gia trại, chăn nuôi tập trung. Chăn nuôi nhỏ lẻ đã giảm đáng kể, từ 85-90% năm 2010 xuống còn 70-80% năm 2014. Hiện nay các hộ chăn nuôi nhỏ chủ yếu là các hộ nuôi gia cầm, trâu bò....

Trên địa bàn huyện đã hình thành và phát triển 3 khu chăn nuôi tập trung với tổng diện tích 29 ha. Khu chăn nuôi Vân Hạ (xã Yên Thắng) có diện tích nhiều nhất là 24 ha với 21 hộ tham gia sản xuất (bình quân mỗi hộ có 1,14 ha). Các hộ tham gia sản xuất chủ yếu xây dựng mô hình vườn - ao - chuồng. Hiện nay hầu hết các hộ đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng chuồng trại và bắt đầu sản xuất có hiệu quả.

Để khuyến khích khu chăn nuôi Vân Hạ phát triển, năm 2014, huyện Yên Mô đã xây dựng dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư với số vốn từ nguồn ngân sách trên 10 tỷ đồng. Khi hoàn thành dự án sẽ tạo diện mạo mới, tạo thuận lợi cho các hộ dân nơi đây yên tâm sản xuất, mạnh dạn đầu tư vốn, ứng dụng kỹ thuật mới tiên tiến vào sản xuất.

Ngoài ra, khu chăn nuôi Văn Giáo (xã Khánh Thịnh) với diện tích 3 ha,  khu chăn nuôi tập trung xã Yên Thái có diện tích 2 ha cũng đã được các hộ dân đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi, hầm bioga xử lý chất thải, các công trình phụ trợ khác và bước đầu đưa vào sản xuất có hiệu quả.

Bên cạnh 3 khu chăn nuôi tập trung đã hình thành rõ nét, chăn nuôi ở Yên Mô còn phát triển mạnh thành từng vùng ở các khu ngoài đê như xã Khánh Dương, Khánh Thịnh, Yên Nhân, Yên Từ...

Nhờ chính sách chuyển đổi diện tích ruộng trũng, úng trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển sản xuất đa canh của huyện đã tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển, hình thành nhiều khu sản xuất đa canh với các gia trại, trang trại tổng hợp, xa khu dân cư.

Hiện nay, toàn huyện có 38 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó có 7 trang trại chăn nuôi gia cầm, 26 trang trại chăn nuôi lợn, còn lại là trang trại tổng hợp; có 260 gia trại nuôi lợn, gia cầm hoặc chăn nuôi tổng hợp có hiệu quả kinh tế cao, có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Đặc biệt, năm 2014 huyện Yên Mô đã xây dựng và thực hiện Đề án số 01 đưa cây trồng, con nuôi mới có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Sau gần 1 năm thực hiện, mô hình nuôi vịt trời thuộc đề án đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ tham gia.

Để đạt được kết quả trên, huyện Yên Mô đã quan tâm đầu tư, đồng thời có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích ngành chăn nuôi phát triển. Các địa phương đã phối hợp với ngành nông nghiệp tỉnh, huyện tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thú y cơ sở, chỉ đạo mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước về con giống, thức ăn chăn nuôi để động viên người dân yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh có hiệu quả...