NAM ĐỊNH

Huyện Giao Thủy: Phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới

3:14:02 PM | 17/8/2016

Giao Thủy là huyện có diện tích lớn và dân số đông so với các huyện, thành phố trong tỉnh Nam Định. Với diện tích đất tự nhiên là 232,1 km­­­­2­, Huyện có nhiều tiềm năng lợi thế và giữ vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định. Phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Mai Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy về một số thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phước Vũ thực hiện.

Xin ông cho biết một số kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Giao Thuỷ trong năm 2015?

 Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Giao Thủy đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh phát triển KT-XH nhằm khai thác tối đa mọi tiềm năng, thế mạnh sẵn có.  Phát triển kinh tế của Huyện đã có bước tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công ngiệp, dịch vụ; giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13,01%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 ước đạt 25,5 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế đến năm 2015 thực hiện: ngành nông - lâm - thuỷ sản: 38,3% , ngành công nghiệp - xây dựng: 20,1% , ngành dịch vụ: 41,6% .


Về nông nghiệp phát triển nông thôn: Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh,…nhưng sản xuất nông nghiệp của huyện vẫn phát triển ổn định. Sản lượng lương thực bình quân: 99.593 tấn/năm. Giá trị sản xuất/ha canh tác đến năm 2015 đạt 97,7 triệu đồng/ha. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2015 đạt 13.600 tấn. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản năm 2015 đạt 39.000 tấn. Sản lượng muối: đạt bình quân 32.000 tấn/năm. Sản xuất công nghiệp – TTCN có bước tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN (theo giá hiện hành) bình quân đạt 767 tỷ đồng/năm. Tốc độ tăng trưởng 20,77%.

Triển khai tích cực các dự án xây dựng cơ bản, hoàn thành các dự án lớn, trọng điểm như: tỉnh lộ 489, quốc lộ 37B, đường Tiến – Hải, đường Bình – Xuân, đường Thanh – Hương, Tiến - Long...và các công trình xây dựng nông thôn mới. Tổng vốn đầu tư xây dựng bình quân 1 năm là 1.000 tỷ đồng. Nhiều dự án đang hoàn thiện thủ tục để triển khai thực hiện như: khu đô thị TT Ngô Đồng, khu du lịch nghỉ dưỡng tắm biển Giao Phong, xây dựng hạ tầng du lịch Vườn Quốc gia Xuân Thủy, nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em tại xã Hồng Thuận.

Về du lịch-Dịch vụ: Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển cả về quy mô và ngành nghề kinh doanh. Tổng mức hàng hóa bán lẻ bình quân đạt 600 tỷ đồng/năm, giá trị nguyên liệu xuất khẩu bình quân đạt 4,62 triệu USD/năm. Các loại hình dịch vụ như vận tải, điện lực, bưu chính viễn thông, du lịch…có mức tăng trưởng khá.

Lĩnh vực du lịch tiếp tục có bước phát triển, khuyến khích đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Quất Lâm; xây dựng quy hoạch chi tiết khu du lịch nghỉ dưỡng xã Giao Phong, du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Xuân Thủy và du lịch cộng đồng tại xã Giao Xuân. Trên địa bàn có trên 200 cơ sở kinh doanh du lịch. Tổng số lượt khách bình quân đạt 280.000 lượt người/năm; doanh thu trung bình đạt 80 tỷ đồng/năm.

Nam Định phấn đấu trở thành tỉnh nông thôn mới trước năm 2020, đối với huyện Giao Thủy, chương trình đã và đang thực hiện thế nào?

Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, Huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, bằng nhiều việc làm thiết thực, vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất xây dựng lộ, bờ kè, nhà văn hóa... Chương trình Xây dựng NTM: đến năm 2016 toàn huyện đã huy động được 1.066.924,8 triệu đồng đầu tư XD NTM, trong đó nhân dân đóng góp 264.728 triệu đồng. Đến nay đã có 8/22 xã, thị trấn được công nhận là xã NTM, phấn đấu đến năm 2018 đạt huyện chuẩn NTM.

Hành động của UBND huyện để đồng hành và chia sẻ khó khăn với Doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thời điểm gặp khó khăn đã triển khai như thế nào thưa ông?

Trong thời điểm khó khăn chung của các doanh nghiệp, UBND huyện luôn chú trọng giải quyết các khó khăn, tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp, thực hiện tốt cơ chế một cửa tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư như: Hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện tiếp cận hỗ trợ tài chính tín dụng một cách dễ dàng. Tích cực chủ động gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tìm ra tiếng nói chung và tạo cơ hội tốt nhất cho doanh nghiệp.

UBND huyện cùng các ngành liên quan thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và tiếp nhận thông tin từ cơ sở về thuận lợi, khó khăn của từng đơn vị để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Bên cạnh đó hàng năm UBND huyện tổ chức nhiều Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp trên địa bàn vào các dịp như Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Hội nghị ký kết giao ước thi đua đầu năm... để từ đó có những thông tin cụ thể của từng doanh nghiệp.

Chỉ đạo các ngành có liên quan thường xuyên quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính để có biện pháp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư đúng theo các quy định của pháp luật trong thời gian ngắn nhất; thường xuyên duy trì và hoạt động có hiệu quả Trung tâm giao dịch hành chính một cửa và một cửa liên thông để hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết nhanh nhất các thủ tục hành chính.  

Tích cực chỉ đạo công tác GPMB phục vụ cho các nhà đầu tư triển khai các dự án đã được phê duyệt (dự án xây dựng nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em tại xã Hồng Thuận của Nhà đầu tư đến từ Đài Loan, Dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng tắm biển Giao Phong...).

Thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn các doanh nghiệp, nhà đầu tư về chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của huyện để phát triển KT-XH. UBND huyện đã xây dựng Cổng thông tin điện tử của huyện (trong đó có Phần mềm Thư viện điện tử Khoa học công nghệ) để từ đó các doanh nghiệp có thể truy cập các thông tin về chủ trương, chính sách của Nhà nước, các cơ sở dữ liệu về khoa học công nghệ phục vụ hữu ích cho sản xuất, kinh doanh.

Nắm bắt, tận dụng mọi điều kiện về cơ chế chính sách hỗ trợ của TW, của tỉnh để hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện khôi phục sản xuất, kinh doanh (đề xuất với tỉnh để Công ty đóng tàu Trung Bộ thực hiện sản xuất 06 tàu vỏ sắt theo Nghị định 67/CP).

Phối hợp với các ngành dịch vụ như: Các ngân hàng thương mại, điện lực, viễn thông,... tạo mọi điều kiện về vay vốn, nguồn điện, mạng thông tin liên lạc phục vụ nhà đầu tư sớm đi vào sản xuất.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm chuyển đổi ngành nghề để phát huy hiệu quả mặt bằng sản xuất, đồng thời tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Hàng năm tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn để nâng cao tay nghề cho công nhân, giúp doanh nghiệp có nguồn lao động có trình độ, đáp ứng có hiệu quả việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp./.

Xin cảm ơn ông!