NINH BÌNH

Chi cục Hải quan Ninh Bình: Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa thủ tục hành chính

11:13:58 AM | 22/12/2015

Để nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hải quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất và nâng cao chỉ số “hài lòng” của doanh nghiệp khi thông quan, từ đầu năm đến nay Chi Cục Hải quan Ninh Bình đã đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là áp dụng thủ tục hải quan điện tử thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan VNACCS/VCIS. Đây là nước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành hải quan của cả nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng.

Từ ngày 19/5/2014, Hải Quan Ninh Bình áp dụng hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Với phương thức mới đã làm thay đổi hoàn toàn phương thức thực hiện thủ tục hải quan trước đây, từ thủ công truyền thông, bán điện tử sang thực hiện thông quan điện tử. Sau khi triển khai các doanh nghiệp đã nhanh chóng tiếp cận với hệ thống mới và việc thực hiện thông quan đã đi vào ổn định. Qua hơn một năm triển khai, hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS đã mang lại những lợi ích thiết thực, giúp doanh nghiệp hạn chế được sai sót trong quá trình nhập dữ liệu nên không phải khai đi khai lại nhiều lần.

Nhờ đó, thời gian thông quan hàng hóa đã được rút ngắn đi rất nhiều. Các chứng từ trong hộ hồ sơ hải quan đã được đơn giản hóa và được tích hợp trong một tờ khai hải quan duy nhất, trong khi đó thời gian thông quan giảm (đặc biệt ở luồng xanh chỉ còn 3 giây), công tác giám sát quản lý hải quan được đảm bảo chặt chẽ, tại tỉnh có đến 75%  doanh nghiệp được phân loại ở luồng xanh, đây là luồng có thời gian thông quan nhanh nhất, thuận tiện nhất. Một bước đột phá nữa là thông qua việc triển khai hệ thống VNACCS/VCIS đã thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong khâu thu nộp thuế với việc thực hiện thanh toán điện tử qua ngân hàng.

Việc triển khai thông quan điện tử VNACCS/VCIS đã đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình cải cách hành chính, phát triển và hiện đại hóa của ngành Hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Điển hình năm 2014 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.321 tỷ USD (bằng 230% so với cùng kỳ), tổng số tờ khai tại Chi cục đạt gần 16.000 tờ (tăng 82% so vơi cùng kỳ). Đến ngày 30 tháng 10 năm 2015 đã ó 147 doanh nghiệp đến làm thủ tục tại Chi cục (tăng 10% so với cùng kỳ năm trước) với gần 16.000 tờ khai (tăng 16% so với cùng kỳ năm trước). Điều này đã chứng minh tính hiệu quả, lợi ích của thủ tục hải quan điện tử và độ “hài lòng” của doanh nghiệp khi đến thông quan tại Chi cục hải quan Ninh Bình trong thời gian vừa qua.

Tăng thu ngân sách

Theo báo cáo của Chi cục Hải quan Ninh Bình, đến ngày 30 táng 10 năm 2015, Chi cục đã thu nộp ngân sách đạt trên 556 tỷ tăng 143% so với cùng kỳ năm 2014. Một số lĩnh vực có giá trị xuất nhập khẩu tăng như linh kiện ô tô, máy móc thiết bị..dẫn đến số thu thuế tăng mạnh.

Để tăng cường công tác thu ngân sách trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, ngay từ đầu năm 2015 Chi cục Hải quan Ninh Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu. Trong đó, chủ động nắm bắt tình hình biến động của các nguồn thu để xây dựng phương án nộp ngân sách phù hợp với thực tế. Đồng thời lập hồ sơ đôn đốc thu nợ thuế theo đúng quy định của Tổng cục Hải quan về quy trình quản lý nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; theo dõi chặt chẽ các khoản nợ thuế tạm thu và thời hạn kết thúc hợp đồn gia công, sản xuất, xuất khẩu để yêu cầu thanh khoản. Tăng cường giá tính thuế các mặt hàng trọng điểm, chống thất thu qua giá, mã số. Với những biện pháp tích cực về thu hồi nợ thuế, 6 tháng đầu năm 2015 Chi cục Hải quan Ninh Bình đã thu hồi nợ đọng thuế được trên 1 tỷ đồng của Công ty TNHH XNK tổng hợp Việt Mỹ và Ban quản lý dự án, xử lý chất thải rắn.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan Ninh BÌnh cũng tăng cường công tác phối hợp thu ngân sách với các ngân hàng thương mại đủ điều kiện theo quy định; triển khai thực hiện tốt Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật, tăng cường công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về thuế, đẩy mạnh công tác đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khảu góp phần hoàn thành dự tóa thu ngân sách năm 2015 trên địa bàn tỉnh.