QUẢNG BÌNH

Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình: Tăng cường hiện đại hóa và cải cách thủ tục hành chính

09:35:34 | 17/10/2017

Nhằm góp phần xây dựng nền hành chính kiến tạo và phục vụ, những năm qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Quảng Bình đã bám sát những chỉ đạo của KBNN Việt Nam để đẩy nhanh việc thực hiện hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các đơn vị nộp/sử dụng ngân sách. Để hiểu rõ hơn về những việc làm này, phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum có cuộc trao đổi với ông Phạm Hồng Tam, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình. Trịnh Trung Long thực hiện.

Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, KBNN Quảng Bình đã có chương trình, hoạt động phối hợp với các cơ quan liên quan như thế nào?

KBNN Quảng Bình đã triển khai thành công dự án “Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp NSNN giữa cơ quan Thuế - Kho bạc – Hải quan – Tài chính trên diện rộng”, nhằm kết nối trao đổi và thống nhất dữ liệu về thu NSNN giữa các cơ quan trong ngành tài chính.

Để tạo thuận lợi cho việc thu nộp NSNN, KBNN Quảng Bình đã phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn như Agribank, BIDV, Vietin Bank, Vietcombank, MB ký kết phối hợp thu NSNN... sử dụng mạng lưới của ngân hàng để mở rộng điểm thu và áp dụng nhiều hình thức thu nộp văn minh, hiện đại. Thời gian thực hiện 1 giao dịch nộp NSNN từ 30 phút/giao dịch giai đoạn trước đây giảm xuống còn 5 phút/giao dịch.

Bên cạnh đó, KBNN Quảng Bình phối hợp với các đơn vị chức năng, Cục thuế Quảng Bình, các chi cục thuế trong toàn tỉnh tăng cường thu 2% thuế GTGT và khấu trừ nợ đọng thuế của các doanh nghiệp hoạt động XDCB có thanh toán các công trình bằng nguồn vốn ngân sách tại KBNN. Đồng thời, rà soát đối chiếu xử lý dứt điểm các khoản tạm thu, tạm giữ thu chờ nộp ngân sách của các cơ quan đơn vị có tài khoản tại KBNN Quảng Bình.

Để việc kiểm soát chi NSNN chặt chẽ song vẫn đảm bảo hiệu quả cho các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS), KBNN Quảng Bình có giải pháp nào nhằm cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hoạt động KB?

Trên cơ sở hướng dẫn của KBNN, KBNN Quảng Bình đã xây dựng và cụ thể hóa cơ chế, quy trình kiểm soát chi NSNN theo hướng đơn giản, rõ ràng minh bạch. Đã công bố Bộ TTHC về chi NSNN tại Cổng thông tin của UBND tỉnh và tại các điểm giao dịch của KBNN

Đối với những vướng mắc phát sinh thực tế, KBNN Quảng Bình tích cực hướng dẫn cho các đơn vị SDNS, đưa phương án giải quyết thống nhất trong toàn tỉnh và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin.
Thời gian qua, KBNN Quảng Bình đã rút ngắn thời gian kiểm soát chi từ 7 ngày xuống còn 3 ngày cho một khoản chi đầu tư và còn 2 ngày đối với khoản chi thường xuyên.

Bắt đầu từ ngày 01/10/2017, KBNN Quảng Bình đã thực hiện quy trình kiểm soát chi “một cửa”, thống nhất một đầu mối kiểm soát chi NSNN bao gồm cả chi thường xuyên, chi đầu tư và chi chương trình mục tiêu quốc gia. Các đơn vị SDNS chỉ gửi hồ sơ, chứng từ thanh toán đến một công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi của KBNN theo đúng quy định “Một cửa, một giao dịch viên”.

Không dừng lại ở đó, KBNN Quảng Bình đang chuẩn bị những điều kiện để thực hiện “Dịch vụ công trực tuyến KBNN”. Dự kiến cuối năm 2017 sẽ triển khai chính thức. Theo đó, các đơn vị SDNS thực hiện kê khai và tải hồ sơ pháp lý (định dạng file pdf), lập chứng từ thanh toán và ký số gửi KBNN (không phải gửi trực tiếp như hiện nay). Đây là bước đi quan trọng nhằm xây dựng Kho bạc điện tử vào năm 2020.

Để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI với chức năng nhiệm vụ của mình, KBNN Quảng Bình đã thực hiện những giải pháp quan trọng nào?

Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có quan hệ với ngân sách, KBNN Quảng Bình thường xuyên nắm bắt vướng mắc trong kiểm soát thanh toán để đề xuất với ngành, Bộ Tài chính, các bộ ngành liên quan và UBND tỉnh để kịp thời giải quyết.

Nhằm rút ngắn thời gian chi trả NSNN, KBNN Quảng Bình đã hoàn thành việc triển khai thanh toán song phương điện tử tập trung với hệ thống ngân hàng thương mại, thanh toán điện tử liên kho bạc trong hệ thống kho bạc và thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Thường xuyên phối hợp kịp thời với các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải quyết khó khăn trong quá trình giải ngân và chi trả ngân sách.

Tổ chức thường xuyên Hội nghị khách hàng (các chủ đầu tư, Ban QLDA) tại tỉnh và tại các huyện, thị xã để giải quyết bất cập và thống nhất nhận thức trong quy trình lập, chấp hành và quyết toán ngân sách. Khi các đơn vị này chấp hành đúng thì đối tượng thụ hưởng (doanh nghiệp) sẽ được thuận lợi trong quá trình hoàn tất hồ sơ và quyết toán.

KBNN Quảng Bình đã chú trọng vào đào tạo bồi dưỡng đội ngũ làm công tác kiểm soát chi, có tâm, tầm, yêu nghề đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ công chức có biểu hiện sách nhiễu, gây khó khăn trong thi hành công vụ.