KIÊN GIANG

Huyện Vĩnh Thuận: Chủ động đón đầu cơ hội

15:03:23 | 27/3/2019

Năm 2018 đi qua với rất nhiều thời cơ, vận hội xen lẫn không ít những khó khăn, thách thức. Từ quyết tâm cao cùng sự đoàn kết thống nhất trong cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, huyện Vĩnh Thuận đã đạt được những thành quả khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Cùng tìm hiểu thêm về thành công này thông qua nội dung trao đổi với Chủ tịch UBND huyện - ông Huỳnh Thanh Bình. Minh Xuân thực hiện.

Ông có thể cho biết khái quát về những kết quả nổi bật mà huyện Vĩnh Thuận đạt được trong năm 2018?


Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2018 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen song với quyết tâm chính trị cao, huyện tập trung đồng bộ nhiều giải pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện. Nhờ vậy mà phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực; có 16/19 chỉ tiêu KT - XH đạt, vượt so kế hoạch và tăng so với cùng kỳ, trong đó có một số chỉ tiêu tăng khá cao: tổng giá trị sản xuất đạt 4844,25 tỷ đồng, tăng 3,18% so với năm 2017; tổng giá trị ngành thủy sản đạt 2452,76 tỷ đồng, tăng 4,3% so với năm 2017; thu ngân sách vượt 14,9% kế hoạch (KH); phát triển thương mại - dịch vụ vượt, tăng 8,15%; giới thiệu và giải quyết việc làm đạt 161,86%KH. Đến cuối năm 2018, Vĩnh Thuận có 4/7 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 2 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, còn lại 1 xã đạt 16/19 tiêu chí; riêng huyện đạt 6/9 bộ tiêu chí huyện NTM. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội được đảm bảo, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đạt được kết quả khả quan trên là nhờ trong năm huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt và tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ huyện đề ra và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM.

2019 là năm then chốt trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI. Xin ông cho biết mục tiêu, nhiệm vụ cũng như những giải pháp trọng tâm huyện sẽ tập trung thực hiện?

Năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2019 và những năm tiếp theo, Vĩnh Thuận tập trung khai thác, phát huy triệt để mọi tiềm năng thế mạnh của huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và thu nhập của người dân, nhất là người dân nông thôn; đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 4.985 tỷ đồng, sản lượng lúa 123.503 tấn, sản lượng tôm nuôi 14.500 tấn, thu ngân sách 34,55 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,5%. Phấn đấu có 100% xã đạt chuẩn NTM để đến năm 2020 Vĩnh Thuận đạt chuẩn huyện NTM.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu trên, huyện sẽ tập trung rà soát, lập quy hoạch KT - XH và huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng gắn với bảo vệ môi trường, hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Rà soát, điều chỉnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản phù hợp điều kiện từng vùng, đảm bảo phát triển sản xuất theo đúng quy hoạch, thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất.

Song song đó huyện chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là ở các lĩnh vực, ngành có tiềm năng, thế mạnh của huyện. Quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế "một cửa" từ huyện đến xã, thị trấn. Tăng cường củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.Vĩnh Thuận sở hữu tiềm năng về đất đai cùng lợi thế phát triển mạnh ngành nuôi trồng thủy sản. Vậy thời gian qua thế mạnh kinh tế này được huyện khai thác đạt hiệu quả ra sao?

Đúng vậy, thế mạnh kinh tế hiện nay của Vĩnh Thuận là nuôi trồng thủy sản, trong đó con tôm được xem là sản phẩm nông nghiệp chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao cho huyện. Xác định tầm quan trọng và thế mạnh con tôm trong cơ cấu ngành nông nghiệp, những năm qua huyện tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; tập trung triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất; đa dạng hóa các loại hình nuôi, nhất là mô hình lúa tôm, mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến, chuyên canh…Đồng thời tập trung kêu gọi đầu tư và đến nay đã hoàn thành cơ sở hạ tầng Khu nuôi tôm công nghiệp xã Vĩnh Phong để thu hút doanh nghiệp đầu tư nuôi tôm công nghiệp, qua đó phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của con tôm. Tính riêng năm 2018, diện tích thả nuôi tôm toàn huyện đạt 26.085 ha, tăng 2.205 ha so với năm 2017; sản lượng thu hoạch 14.110 tấn. Tổng giá trị ngành thủy sản đạt 2452,76 tỷ đồng, tăng 4,3% so với năm 2017.

Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực sẽ thúc đẩy FDI vào Việt Nam. Đón đầu cơ hội này, vấn đề tăng cường quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư được Vĩnh Thuận quan tâm triển khai ra sao?

Vấn đề kêu gọi, xúc tiến đầu tư được huyện xác định là khâu đột phá để thúc đẩy phát triển KT - XH nhanh và bền vững. Với ý nghĩa đó, thời gian qua cũng như định hướng trong thời gian tới, huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung triển khai các giải pháp kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch; đồng thời tranh thủ phối hợp với các sở ngành, UBND tỉnh xúc tiến kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện với một số chương trình, dự án: Khu nuôi tôm công nghiệp xã Vĩnh Phong; dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp xã Vĩnh Phong; dự án xây dựng các lô nhà ở tại thị trấn Vĩnh Thuận; dự án xây dựng mới chợ Bách hóa, chợ Nông sản; công trình cầu Vĩnh Thuận 2 vượt kênh làng thứ 7 và các dự án giao thông trọng điểm khác về liên kết vùng các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang…; qua đó tạo đà tăng trưởng và động lực bứt phá cho huyện trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn ông!