QUẢNG NGÃI

Đảm bảo mọi người dân nông thôn đều được sử dụng nước sạch

10:37:29 | 26/6/2019

Khép lại năm 2018, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Ngãi (gọi tắt Trung tâm) đã đạt được những kết quả hoạt động nổi bật, tiếp tục ghi dấu ấn đẹp trong lòng người dân vùng nông thôn.

Giám đốc Trung tâm - ông Lê Văn Minh cho biết năm 2018, số người được sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh tăng thêm khoảng 21.954 người; nâng tỷ lệ người dân nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90,8%. Riêng các công trình do Trung tâm quản lý, khai thác cung cấp nước sạch sinh hoạt cho khoảng 7.764 hộ dân (tăng 887 hộ so với năm 2017) và 1 CCN làng nghề Bình Nguyên (huyện Bình Sơn) với công suất khoảng 2.248 m3/ngày đêm. Điều đáng ghi nhận là 13 công trình do Trung tâm quản lý, khai thác đều đã đi vào hoạt động có nề nếp, chính quy; các sự cố của công trình được khắc phục kịp thời, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân; công tác kiểm tra chất lượng nước được thực hiện liên tục, thường xuyên. Nhân dân trong vùng rất tin tưởng, phấn khởi khi có nước sạch để dùng.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh thực hiện các dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn năm 2019 thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM với tổng kinh phí 15 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này sẽ thực hiện các dự án chuyển tiếp trong năm 2019.

Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2020 có 95% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 50% sử dụng nước sạch đạt qui chuẩn; đến năm 2030 có có 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt qui chuẩn, tiêu chuẩn cấp nước 80 - 100 lít/người/ngày. Để đạt mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư và huy động nguồn kinh phí để sửa chữa, nâng cấp và xây mới nhiều công trình nước tập trung, cung cấp nước sạch cho người dân. Trong đó nguồn vốn ngân sách chiếm khoảng 30%, còn lại là nguồn xã hội hóa và huy động người dân đóng góp.

Trong năm qua, Trung tâm cũng đã sửa chữa, nâng cấp và bàn giao đưa vào sử dụng 2 công trình: hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa Hòa (huyện Tư Nghĩa) và xã Phổ Thuận (huyện Đức Phổ); đồng thời đầu tư xây dựng 3 công trình mới: hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Đông Bình, xã Bình Chánh; hệ thống cấp nước sinh hoạt Khê - Kỳ, xã Tịnh Kỳ, Tp.Quảng Ngãi; hệ thống cấp nước sinh hoạt Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh.

Theo ghi nhận của ông Minh, những năm qua được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự đóng góp của người dân, nhiều dự án nước sạch đã được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; cơ bản giải quyết nước sạch cho một số vùng nông thôn thiếu nước sinh hoạt, cung cấp đảm bảo đủ nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trong vùng dự án; từng bước cải thiện đời sống, sức khoẻ cho nhân dân; góp phần phát triển kết cấu hạ tầng cho quá trình xây dựng, phát triển NTM. Điều quan trọng là các công trình cấp nước sinh hoạt xây dựng những năm sau này được áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng, chất lượng công trình đạt cao hơn, công nghệ xử lý nước áp dụng đa dạng, phong phú hơn; chất lượng nước cung cấp đạt quy chuẩn quy định và phù hợp với thực tế từng địa phương. Các dự án sau khi hoàn thành được Trung tâm tổ chức quản lý, vận hành, khai thác đang phát tốt huy hiệu quả xã hội; biểu hiện rõ năng lực và trình độ chuyên môn, quản lý của Trung tâm hiện nay và trong tương lai.

Năm 2019, Trung tâm đặt mục tiêu số người được sử dụng nước sạch tăng thêm khoảng 25.000 người; nâng tỷ lệ người dân nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93%, đến năm 2020 đạt 95%. "Để Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, rất mong được tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn chống hạn và các nguồn vốn khác để kéo dài, nâng cấp, mở rộng khu vực cấp nước đối với các công trình đang phát huy tốt hiệu quả nhằm phục vụ người dân nông thôn ngày càng tốt hơn, góp phần vào công cuộc xây dựng NTM hiện nay. Đối với những vùng nông thôn khó khăn về nước sạch, bị nhiễm phèn, mặn, nhiễm bẩn…; hàng năm mong cấp trên quan tâm bố trí từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM, nguồn vốn ngân sách tỉnh…để đầu tư xây dựng; đồng thời giao Trung tâm thực hiện và trực tiếp quản lý, khai thác cấp nước sạch cho người dân, tạo nguồn thu để đến năm 2020 Trung tâm thực hiện tự chủ về tài chính" - ông Minh bày tỏ.

Công Luận