NGHỆ AN

Huyện Nam Đàn, Nghệ An xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

10:14:06 | 27/8/2019

Với nỗ lực và quyết tâm cao, Nam Đàn đã về đích chỉ sau 7 năm thực hiện. Ngoài sự bề thế, khang trang của cơ sở hạ tầng, cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch mạnh mẽ.

Theo đó, kinh tế của huyện Nam Đàn đã theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp (từ 49,23%/năm 2011 xuống còn 37,46%/2018); Tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng (từ 20,9%/2011 lên 29,97% /2018); dịch vụ từ 29,87%/2011 lên 33,75%/2018); Thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/người/2018, tăng 2,46 lần so với năm 2010; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,16%, giảm 14,04% so với năm 2010).

Đạt chuẩn NTM, Nam Đàn lại được ban Chỉ đạo TƯ chọn là 1 trong 4 huyện của cả nước thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu và mục tiêu hướng đến của Nam Đàn là trở thành huyện NTM kiểu mẫu về “Phát triển văn hóa gắn với du lịch” và là một “Trung tâm du lịch quốc gia” vào năm 2025. Mục tiêu đã rõ và các chỉ tiêu cụ thể cũng đã được xác định: Đến năm 2025, có 100% số xã của huyện đạt tiêu chuẩn NTM nâng cao; có ít nhất 6/23 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch; cùng với đó, kinh tế du lịch gắn với văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa tỷ trọng du lịch, dịch vụ chiếm khoảng 42-43% cơ cấu kinh tế của huyện. Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn lại bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng NTM kiểu mẫu. Vừa tiếp tục nâng cao toàn diện chất lượng xây dựng NTM trên địa bàn đồng thời giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng, làm động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội thông qua hoạt động du lịch, dịch vụ. Làm thí điểm nên cái khó của huyện Nam Đàn là vừa hành quân vừa xếp hàng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Nâng cao chất lượng các tiêu chí của NTM là công việc tất yếu, đương nhiên trên con đường phát triển còn phát triển văn hóa gắn với du lịch rồi làm sao để đến năm 2025, Nam Đàn trở thành trung tâm du lịch quốc gia, đưa tỷ trọng về du lịch - dịch vụ tăng hơn 9-10% so với năm 2018 thật không đơn giản.

Để trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, Nam Đàn phải làm rõ các yếu tố nội lực và ngoại lực, đánh giá lại một số vấn đề trọng điểm, xem xét việc phát huy nội lực của địa phương cũng như sự đầu tư từ bên ngoài đã tương xứng chưa. Đặc biệt, lãnh đạo huyện phải có giải pháp đối với công tác quy hoạch, vấn đề này đã kéo dài 3 năm nhưng hiện vẫn chưa hoàn thành - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhận xét trong chuyến đi thực tế tại huyện

Ghi nhận các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nam Đàn hai năm qua có nhiều chuyển biến khả quan, tuy nhiên đồng chí Nguyễn Đắc Vinh lưu ý huyện Nam Đàn rằng, sự chuyển động đã thực sự được như mong đợi chưa. Cơ cấu kinh tế của huyện là giảm dần tỷ trọng công – nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng du lịch gắn với dịch vụ, nhưng thực tế ở Nam Đàn tỷ trọng du lịch – dịch vụ của huyện còn thấp hơn nông nghiệp và công nghiệp. Lãnh đạo huyện phải nghiên cứu, đánh gia và  xác định làm rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan, trên cơ sở đó để định hướng phát triển cho sự phát triển lâu dài.

 Ngọc Đan

                                                                                                   

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo " Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Mời tham gia Khóa đào tạo “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp”

06-07/06/2024

Tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.