NGHỆ AN

Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Nghệ An

9:57:51 AM | 2/7/2015

Ban Quản lý dự án (QLDA) phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 Nghệ An được thành lập vào tháng 11/2012, bộ máy của Ban QLDA mới tiếp nhận 7 người, trong đó 4 người làm việc với chế độ kiêm nhiệm, 3 người hợp đồng làm việc theo chế độ chuyên trách. Năm 2012, Ban QLDA đã thực hiện việc rà soát quỹ đất, chuẩn bị quỹ đất cho các hoạt động của Hợp phần phát triển rừng phòng hộ và hợp phần rà phá bom mìn. Cụ thể, Hợp phần phát triển rừng phòng hộ tại huyện Tương Dương: 1200 ha; huyện Quỳnh Lưu 1000 ha và huyện Tân Kỳ 800 ha. Khảo sát quỹ đất chuẩn bị cho hợp phần rà phá bom mìn với diện tích được điều chỉnh 760ha/2.300ha, trong đó: huyện Tương Dương: 330,5 ha; huyện Quỳnh Lưu: 165,2 ha; huyện Tân Kỳ: 264,3 ha.

Tiến độ thực hiện dự án hàng năm khi xây dựng dự án cho đến thời điểm UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể đã có một số thay đổi. Một số hạng mục công việc thuộc các hợp phần của dự án đã được đẩy nhanh hơn lúc đầu. Ban QLDA đã làm tờ trình gửi UBND tỉnh, Dự án Trung ương xem xét và điều chỉnh lại phù hợp với kế hoạch đấu thầu tổng thể đã được phê duyệt.

Đến đầu tháng 6/2014 thì Ban QLDA JICA2 Nghệ An mới có Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán của các gói thầu trồng và nâng cấp rừng. Trên cơ sở Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, Ban QLDA Nghệ An đã tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng với các nhà thầu là Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) các huyện Tân Kỳ, Quỳnh Lưu và Tương Dương vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2014. Tại Nghệ An hoạt động trồng, nâng cấp rừng chỉ thực hiện được một vụ (vụ Thu) nên ảnh hưởng phần nào đến tiến độ thực hiện Hợp phần này (Khối lượng trồng rừng nhiều, thực hiện gấp rút trong một thời điểm). Các gói thầu xây lắp thuộc Hợp phần phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh và sinh kế. Đến cuối tháng 6/2014 Ban QLDA mới nhận được Hồ sơ thiết kế và dự toán của các gói thầu này. Các gói thầu này theo quy định hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, nên thủ tục về hồ sơ đấu thầu phải tuân thủ theo các quy định chặt chẽ của Luật đấu thầu, Luật xây dựng và các văn bản pháp luật khác của Nhà nước về nội dung cũng như thời gian lựa chọn nhà thầu, nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong đấu thầu. Do đó, đến đầu tháng 10/2014 mới có kết quả đấu thầu, trên cơ sở đó Ban QLDA mới tiến hành ký kết hợp đồng với các nhà thầu xây lắp và triển khai thi công các công trình vào giữa tháng 10/2014. Thời điểm thực hiện các gói thầu này vào các tháng cuối năm nên ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thực hiện.

Khối lượng trồng rừng năm 2014 đạt tỷ lệ 95%/KH; hạng mục nâng cấp rừng đạt 100%/KH. Tuy nhiên chất lượng, hiệu quả theo kết quả nghiệm thu bước 1 thì chưa đạt tỷ lệ cao. Ban QLDA JICA2 Nghệ An đang chỉ đạo Ban QLRPH các huyện tiến hành trồng dặm, chăm sóc lại để tiến hành nghiệm thu bước 2 nhằm đảm bảo chất lượng rừng trồng theo đúng quy định của dự án.

Các hạng mục đường bê tông nông thôn, đường lâm nghiệp, trạm bảo vệ, chòi canh lửa, vườn ươm, bảng thông tin tuyên truyền thuộc Hợp phần phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh và sinh kế. Trên cơ sở hồ sơ thiết kế, dự toán đã được chủ đầu tư thẩm định và phê duyệt, Ban QLDA JICA2 Nghệ An đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo đúng trình tự thủ tục về pháp luật đấu thầu, luật xây dựng và quy định của nhà tài trợ JICA dưới sự giám sát của chủ đầu tư. Các gói thầu xây lắp của Hợp phần này đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Song song với quá trình lựa chọn nhà thầu xây lắp, Ban QLDA JICA2 Nghệ An đã hoàn thành thủ tục lựa chọn và ký hợp đồng tư vấn với 2 nhà thầu tư vấn giám sát là: Công ty CP Xây dựng & Tư vấn Tân Sơn và Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Đại Thắng để giám sát thực hiện các gói thầu xây lắp nói trên. Phối hợp với nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và đơn vị thi công tổ chức bàn giao mặt bằng, tim mốc thi công để thực hiện Hợp đồng xây lắp; hiện các nhà thầu xây lắp đang tổ chức thi công dưới sự giám sát của các nhà thầu tư vấn và chủ đầu tư công trình theo đúng quy định thủ tục xây dựng cơ bản.

Trong thời gian tới, cùng với sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban QLDA JICA2 Trung ương, lãnh đạo, các thành viên Ban QLDA tỉnh Nghệ An tiếp tục bám sát, thực hiện theo đúng các quy định của nhà tài trợ cũng như các cơ quan có thẩm quyền và phối hợp với chính quyền địa phương các huyện, các xã vùng dự án trong việc chỉ đạo, giám sát các nhà thầu thi công các công trình thuộc các hợp phần của dự án trên địa bàn. Đối với kế hoạch năm 2015, Ban QLDA JICA2 Nghệ An đã phối hợp với Ban QLRPH các huyện trong công tác chuẩn bị như: Khảo sát, kiểm tra diện tích đất trồng rừng, diện tích rừng nâng cấp cho kế hoạch trồng rừng năm 2015 và các năm tiếp theo; chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho các hạng mục, công trình Hợp phần phát triển hạ tầng lâm sinh, sinh kế... Chủ động đề xuất các phương án, giải pháp thực hiện cụ thể phù hợp với đặc thù của địa phương nhằm đảm bảo thực hiện các hạng mục công trình đúng tiến độ và hiệu quả.

Duy Bình