BÌNH THUẬN

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 22/9/2019

13:07:45 | 12/9/2019

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản thông báo chính thức thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 2019. Theo văn bản này, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 2019 sẽ diễn ra từ 8h 00 đến 12h 00, ngày 22/9 tới. Địa điểm tại Sealinks City, thành phố Phan Thiết. Quy mô khoảng 400 đại biểu.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ; các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các Cục, Vụ trực thuộc Bộ. Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Hội, Hiệp hội, Doanh nghiệp, Tập đoàn trong và ngoài nước; các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Với chủ đề “Kết nối tiềm lực - Phát triển bền vững”, chương trình Hội nghị xúc tiến đầu tư năm nay có 4 phiên, gồm: Bình Thuận - Tiềm năng và kết quả thu hút đầu tư; Các trụ cột phát triển bền vững của tỉnh Bình Thuận; Ký kết, trao Quyết định chủ trương đầu tư; Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ và bế mạc Hội nghị. Mục đích của Hội nghị là tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư và các chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút đầu tư của tỉnh nhằm thu hút tối đa các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Hội nghị cũng là dịp để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận các dự án trọng điểm mời gọi đầu tư vào các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Cổng thông tin điện tử Bình Thuận