BÌNH THUẬN

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

10:20:51 | 11/9/2019

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường (BVMT), thời gian qua công tác quản lý nhà nước về BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh luôn được tỉnh Bình Thuận quan tâm thực hiện và đã có những chuyển biến tích cực; ý thức chấp hành pháp luật về BVMT của các địa phương, DN cũng như các tầng lớp nhân dân trên địa bàn được nâng cao...

 Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNVMT) tỉnh Bình Thuận – ông Hồ Lâm, hiện trên địa bàn tỉnh công tác quản lý nhà nước về BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được chú trọng ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Thực hiện theo Điều 25 - Luật BVMT, yêu cầu, hướng dẫn các chủ dự án phải trình thẩm định, phê duyệt báo cáo tác động môi trường trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư; cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng; cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản....Trong quá trình xây dựng, hoạt động của các dự án, Sở TNVMT thường xuyên phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng công an tỉnh tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BVMT đối với các dự án đã được phê duyệt báo cáo tác động môi trường trên địa bàn; yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các yêu cầu về BVMT; chỉ được phép đi vào hoạt động chính thức sau khi được cấp có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình BVMT.

Để tăng cường kiểm tra công tác BVMT các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn, hàng năm Sở TNVMT đều rà soát, lên danh sách và đưa vào Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm.Thực hiện theo kế hoạch được duyệt, thời gian qua Sở tăng cường phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng Cảnh sát môi trường thực hiện tốt kế hoạch thanh, kiểm tra; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả biện pháp đình chỉ hoạt động, cấm hoạt động hoặc buộc di dời cơ sở theo quy định của pháp luật. Cụ thể trong năm 2018, đã tổ chức 7 đợt kiểm tra đối với các cơ sở chăn nuôi heo, các cơ sở sản xuất kinh doanh nằm trong KCN - CCN, cơ sở nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, các cơ sở chế biến hải sản; đã tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính 14 cơ sở với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra Sở đã tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất công tác BVMT đối với các cơ sở có phản ánh của người dân về xả thải ra môi trường; qua kiểm tra nếu phát hiện hành vi vi phạm đều tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Đối với các “điểm nóng” môi trường luôn được Sở TNVMT tăng cường giám sát chặt chẽ; bên cạnh đó đã tham mưu UBND tỉnh thành lập các Tổ công tác, Tổ giám sát các điểm nóng về môi trường và xây dựng kế hoạch thường xuyên giám sát việc thực hiện các biện pháp BVMT của các cơ sở này. Định kỳ từ ngày 20 - 25 hàng tháng, Sở đều có báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Ngoài ra, Sở đã tham mưu UBND tỉnh nhiều văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ TNVMT, Bộ Công Thương giải quyết các vấn đề môi trường liên quan đến các “điểm nóng” về môi trường (đặc biệt là Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân). Qua theo dõi, giám sát, đến nay trên địa bàn tỉnh không phát sinh thêm “điểm nóng” về môi trường nào. Tình hình môi trường tại CCN chế biến hải sản Phú Hài cơ bản đã tương đối ổn định; đối với Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân cũng đã dần đi vào nề nếp, ổn định. Riêng các trang trại chăn nuôi heo thời gian qua Sở thường xuyên kiểm tra, xử phạt và tham mưu cấp có thẩm quyền ngừng hoạt động, tiến tới chấm dứt hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BVMT, sớm giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, cải thiện chất lượng môi trường, thời gian tới tỉnh Bình Thuận sẽ tập trung rà soát các vướng mắc, các quy định còn chồng chéo; kiến nghị Chính phủ, Bộ TNVMT sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BVMT. Tăng cường phối hợp giữa các Sở, ngành, kết nối giữa tỉnh và địa phương, đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và người dân. Tiếp tục đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vi phạm. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân và các DN trên địa bàn thấy rõ hơn những tác hại của việc gây ô nhiễm môi trường.

Luận Nguyễn