BÌNH THUẬN

Tạo đà cho công nghiệp năng lượng phát triển

10:11:06 | 9/9/2019

Hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm năng lượng của cả nước, thời gian qua ngành công nghiệp năng lượng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được quan tâm đầu tư và có bước phát triển vọt.

Tỉnh Bình Thuận hiện có 36 nhà máy điện hoạt động với tổng công suất 6.038 MW, gồm: 4 nhà máy nhiệt điện than thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (công suất 4.244 MW), 7 nhà máy thủy điện (820 MW), 1 nhà máy điện diesel đảo Phú Quý (10 MW), 3 nhà máy điện gió (60 MW) và 21 nhà máy điện mặt trời (904 MWp). Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có Nhà máy Nhiệt điện than Vĩnh Tân 3 (1.980 MW) thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đang chuẩn bị thi công; Trung tâm Điện lực (khí LNG) Sơn Mỹ (4.500 MW) sẽ khởi công sau năm 2020; 7 dự án điện mặt trời (509 MWp) dự kiến phát điện trong quý III/2019; 13 dự án điện gió (607 MW) dự kiến triển khai đầu tư từ nay đến năm 2021. Ngoài ra còn có dự án điện gió trên biển Kê Gà - Hàm Thuận Nam (3.400 MW) đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương và Bộ Công Thương cấp Giấy phép cho tổ hợp nhà đầu tư nước ngoài nghiên cứu khao sát. Một số nhà đầu tư khác cũng đăng ký với tỉnh khảo sát các dự án điện gió trên biển (tại Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Tân) với tổng công suất đề xuất khoảng 3.000 MW; có 60 dự án điện mặt trời UBND tỉnh đã trình Bộ Công Thương thẩm định bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực với tổng công suất 3.945 MWp (tương đương 3.173 MW).

Để tạo điều kiện cho các dự án năng lượng trên địa bàn sớm triển khai đưa vào hoạt động, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và địa phương tổ chức thực hiện công bố, công khai các dự án, công trình điện có trong danh mục Quy hoạch điện lực; đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện, cụ thể về các nội dung: cập nhật đưa vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh; bố trí quỹ đất cho các dự án, công trình; thỏa thuận vị trí, hướng tuyến các công trình đường dây, trạm biến áp; thành lập các hội đồng xác định nguồn gốc đất, kê kiểm, lập, thẩm định phương án bồi thường và trình phê duyệt phương án bồi thường cho các dự án, công trình; phối hợp với chủ đầu tư công trình điện thực hiện các thủ tục, chi trả tiền bồi thường...

Quá trình triển khai thực hiện, chính quyền các cấp tỉnh Bình Thuận luôn hỗ trợ các chủ đầu tư kịp thời và hiệu quả trong công tác quy hoạch sử dụng quỹ đất cho các dự án; thường xuyên rà soát, theo dõi cũng như tổ chức họp rà soát, kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng các dự án, công trình điện để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chính quyền các cấp còn quan tâm giải quyết nhanh chóng các thủ tục về cấp đất, đền bù, GPMB. Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tỉnh áp dụng chính sách, quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ GPMB trên cơ sở đảm bảo quyền cũng như lợi ích hợp pháp của người dân và đúng quy định của pháp luật.

Theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận – ông Đỗ Minh Kính, khó khăn lớn nhất trong phát triển công nghiệp năng lượng trên địa bàn tỉnh hiện nay là tình hình hạ tầng lưới điện đấu nối, truyền tải không đủ khả năng giải phóng công suất phát điện; các dự án điện mặt trời, điện gió đang nằm trong vùng quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng titan và vùng quy hoạch dự trữ khoáng sản titan.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, hỗ trợ việc đầu tư xây dựng lưới điện đấu nối giải phóng công suất các dự án trên địa bàn, UBND tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép các dự án điện mặt trời, điện gió trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện đang nằm trong vùng Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan và vùng quy hoạch dự trữ khoáng sản titan được triển khai đầu tư xây dựng; đồng thời chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương sớm thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh ra khỏi vùng Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng titan và vùng quy hoạch dự trữ khoáng sản titan. Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, tiếp tục thẩm định, phê duyệt các dự án UBND tỉnh Bình Thuận trình Bộ Công Thương, các dự án đã được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương tổ chức họp thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chủ trương để thực hiện phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực đối với các dự án đáp ứng các tiêu chí của Bộ Công Thương.

Ngoài ra UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao các đơn vị có liên quan, các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, xem xét đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các hệ thống đường dây truyền tải và các trạm biến áp 500 kV, 220 kV, 110 kV. "Trong điều kiện ngành điện hiện nay chưa bố trí đủ nguồn vốn đầu tư lưới điện, đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo, giao ngành điện chủ trì, phối hợp với tỉnh và các nhà đầu tư nghiên cứu về phương án đầu tư các công trình lưới điện cụ thể từ nguồn vốn của các chủ đầu tư trong khu vực cho ngành điện ứng vốn, mượn (không lãi suất) để đầu tư, báo cáo Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định” ông Kính cho hay.

Công Luận

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD