BÌNH THUẬN

Huyện Hàm Thuận Bắc: Quyết tâm về đích nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

10:16:18 | 11/9/2019

Mặc dù năm 2019 có nhiều khó khăn, bất lợi song khép lại 6 tháng đầu năm, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH của huyện Hàm Thuận Bắc đều đạt và vượt kế hoạch. Thành quả này cho thấy sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân đã góp phần đưa nền kinh tế Hàm Thuận Bắc mạnh mẽ chuyển mình…

Trong 6 tháng đầu năm, những con số ấn tượng như: giá trị đầu tư phát triển đạt 3.100 tỷ đồng (đạt 103% KH năm); thu ngân sách 258,477 tỷ đồng (đạt 90,38% dự toán năm 2019, tăng 37,2% so với cùng kỳ); tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 7,93% (đạt chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, giảm 0,36% so năm trước)…cũng đã phần nào cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm chính trị của huyện Hàm Thuận Bắc được cụ thể hóa, mang lại những hiệu quả thiết thực. Công tác thu ngân sách được lãnh đạo huyện nhà tập trung dồn sức chỉ đạo, đạt kết quả khá cao. Trong 6 tháng đầu đã thu được 258,477 tỷ đồng, đạt 90,38% dự toán năm 2019, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2018. Nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất, kinh doanh mà chính sách tín dụng trên địa bàn huyện được phát huy mạnh mẽ.

Từ đầu năm đến nay, trong điều kiện khó khăn chung về đầu ra nông sản, thời tiết diễn biến phức tạp song hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc vẫn tiếp tục khởi sắc. Cụ thể trong sản xuất nông nghiệp, diện tích cây lúa xuống giống và chuyển đổi cây trồng ngắn ngày trên đất lúa vụ Đông Xuân vượt kế hoạch. Một số mô hình sản xuất áp dụng công nghệ cao, cơ sở sơ chế rau an toàn trên địa bàn huyện tiếp tục được thực hiện; hoạt động các hợp tác xã và các hình thức liên kết, tiêu thụ thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP được duy trì. Giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN trong 6 tháng đầu năm thực hiện được 2.270 tỷ đồng, đạt 51,01% KH năm. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 1.495 tỷ đồng, đạt 51,6% KH năm, tăng 3,1% so với cùng kỳ; xuất khẩu hàng hóa được 32,4 triệu USD, đạt 56,9% KH năm, tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (NTM) có tiến bộ. Huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thúc đẩy tiến độ thực hiện ở từng xã, nhất là đối với 2 xã đăng ký đạt các tiêu chí NTM 2019 (Thuận Minh, Hàm Thắng) và xã NTM nâng cao (Hàm Trí). Kết quả trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện đạt thêm 14 tiêu chí, lũy kế đến nay toàn huyện đạt 205 tiêu chí, bình quân đạt 13,7 tiêu chí/xã. Riêng xã Thuận Minh đã cơ bản thực hiện đạt 19/19 tiêu chí, hiện đã gửi hồ sơ cho tỉnh để thẩm định, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019, tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện lên 8/15 xã. Trong xây dựng NTM, huyện tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn; qua đó góp phần nâng tầm diện mạo NTM, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, đưa kinh tế huyện nhà phát triển bền vững.

Giá trị đầu tư phát triển trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2019 là 3.100 tỷ đồng, đạt 103% KH năm. Huyện thường xuyên chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư cũng như triển khai thi công các công trình chuyển tiếp và kế hoạch năm 2019, nhất là các công trình trọng điểm, công trình xây dựng NTM. Giá trị khối lượng xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019 thực hiện được 219,93 tỷ đồng, đạt 90,6% kế hoạch vốn và đạt 73,3% KH năm; đã giải ngân được 118.549 triệu đồng, đạt 67,9% KH vốn huyện làm chủ đầu tư.

Cùng với phát triển kinh tế, hoạt động văn hóa-xã hội cũng được huyện quan tâm đầu tư đúng mức. Chất lượng giáo dục năm học 2018-2019 cơ bản giữ được ổn định, có mặt chuyển biến tiến bộ; tiếp tục chỉ đạo nâng chất lượng giáo dục toàn diện các bậc học, cấp học, nhất là vùng đồng bào DTTS. Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng toàn huyện giảm còn 7,93%, đạt chỉ tiêu đề ra từ đầu năm và giảm 0,36% so năm trước. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 83,5%.

Huyện cũng hoàn thành vượt chỉ tiêu đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ khác; đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản giữ vững ổn định.

Ghi nhận những tín hiệu vui trong bức tranh KT - XH huyện Hàm Thuận Bắc 6 tháng đầu năm 2019, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - ông Nguyễn Văn Hoàng cũng đồng thời khẳng định những thành quả khởi sắc đạt được sẽ tạo nền tảng rất thuận lợi để huyện tiếp tục đột phá cho cả năm 2019 cũng như những năm tiếp theo. Theo đó từ đây đến cuối năm, huyện tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: chăm sóc tốt cây trồng vụ Hè Thu và triển khai có hiệu quả sản xuất vụ mùa năm 2019 gắn với tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp; kiểm tra, đôn đốc thường xuyên để thúc đẩy tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; công khai rộng rãi và triển khai đồng bộ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đã được UBND tỉnh phê duyệt, tập trung quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt; thường xuyên đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trong kế hoạch năm 2019, nhất là các công trình trọng điểm, công trình phục vụ xây dựng NTM và các công trình trường học, phòng học phục vụ năm học mới;  thực hiện tốt công tác thu ngân sách gắn với thực hiện có hiệu quả các vấn đề xã hội; tạo chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính... "Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2016-2020. Huyện ủy, UBND huyện Hàm Thuận Bắc quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo huyện nhà hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm và cơ bản hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết cả nhiệm kỳ, để sang năm 2020 sớm về đích theo kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI"- ông Hoàng nhấn mạnh.

Công Luận