BÌNH THUẬN

Huyện Bắc Bình: Lấy doanh nghiệp làm động lực và là nội lực để phát triển

10:12:05 | 11/9/2019

Xác định doanh nghiệp là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, thời gian qua các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Bắc Bình chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời mọi khó khăn vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

 Với phương châm “Lấy doanh nghiệp làm động lực và là nội lực để phát triển”,  thời gian qua huyện Bắc Bình tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, nhất là các chính sách về thuế, đất đai; tăng cường thu hút đầu tư; không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư, nhất là công tác tư vấn hỗ trợ cho hoạt động của các doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính; đảm bảo cơ chế chính sách thông thoáng, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Nhờ nỗ lực này mà những năm qua, số lượng các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện có sự gia tăng đáng kể. Tính đến thời điểm hiện nay, huyện Bắc Bình có 261 doanh nghiệp và dự án đầu tư, trong đó có 142 doanh nghiệp do Chi cục Thuế huyện quản lý và 119 dự án đầu tư do tỉnh quản lý. Các doanh nghiệp hoạt động ổn định, tăng thu ngân sách cho địa phương (năm 2018 nộp ngân sách về thuế 10.572 triệu), góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của huyện nhà.

 Bên cạnh đó trên địa bàn huyện có nhiều dự án được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư trên các lĩnh vực: du lịch, công nghiệp, năng lượng tái tạo, khoáng sản... Đây chính là nền tảng cơ bản tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giải quyết việc làm cho nhân dân, tăng hiệu quả sử dụng đất, giúp công tác quản lý đất đai được thuận lợi hơn. Đến nay đã có nhiều dự án hoàn thành, đi vào hoạt động ổn định, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện nhà. Với sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần giúp huyện Bắc Bình hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018 với 130.000 triệu đồng, đạt 152,94% dự toán huyện giao; giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN đạt 185 tỷ đồng, đạt 102,78%; giải quyết việc làm cho 2.785 lao động, đạt 116,04% KH. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 86.000 triệu đồng, đạt 71,67% dự toán huyện giao, tăng 39,14% so với cùng kỳ; giải quyết việc làm cho 1.682 lao động, đạt 70,08% KH.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình Lê Văn Long- ông khẳng định những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của huyện nhà. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, các cấp, các ngành của huyện Bắc Bình đã có nhiều đổi mới trong tư duy lãnh đạo, đổi mới cơ chế quản lý, có những chính sách thu hút đầu tư phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển. Đổi lại, các doanh nghiệp luôn tin tưởng, tâm huyết với từng bước đi của huyện nhà và dồn toàn tâm toàn ý phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, từ đó đóng góp trở lại cho cộng đồng, cho quê hương.

Ông Long cho biết để tiếp tục đồng hành phát triển cùng cộng đồng doanh nghiệp, trong thời gian tới huyện quan tâm triển khai đầy đủ, đồng bộ các giải pháp thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao; lồng ghép các nội dung về cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, ngành, lĩnh vực. Xác định việc lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn huyện thực thi chính sách phải đảm bảo xác định rõ mỗi nhiệm vụ có một đầu mối và người chịu trách nhiệm; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, của tỉnh Bình Thuận theo Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016 - 2020 để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

Song song đó huyện cũng sẽ tiếp tục đồng hành tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đối mới, sáng tạo nhằm phát triển mạnh số lượng doanh nghiệp, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Bảo đảm quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh gắn với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động theo những quyền kinh doanh đã được pháp luật quy định...

Công Luận

 

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD