BẮC NINH

Hoàn thiện mạng lưới giao thông

9:50:04 AM | 29/10/2019

Với việc chủ động tham mưu, tích cực thực hiện nhiều giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các khu công nghiệp, đô thị, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Bắc Ninh từng bước đáp ứng nhu cầu đô thị hóa trên địa bàn. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn của Tạp chí Vietnam Business Forum với ông Lê Ngọc Tuyển, Giám đốc Sở GTVT Bắc Ninh.

Theo ông, sự phát triển hạ tầng GTVT tỉnh Bắc Ninh hiện sẵn sàng ra sao để phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, nhất là đáp ứng quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên địa bàn?

Được sự quan tâm Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cùng sự cố gắng, phấn đấu nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương; hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ giữa các loại hành vận tải bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và các doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Một số dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng như cầu Bình Than, đường ĐT.276 (Thị trấn Chờ - Thị trấn Lim); ĐT.277 (thị trấn Chờ - thị xã Từ Sơn); ĐT.279 (Nội Doi – Chì); ĐT.280 (Đông Cứu – Cụm công nghiệp Lâm Bình;… đã phát huy hiệu quả thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Hiện tỉnh Bắc Ninh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án:cầu Chì; đường ĐT.287 (đoạn QL.38-QL.18); ĐT.285B; ĐT.295C... Lĩnh vực vận tải công cộng bằng xe buýt cũng từng bước được phát triển hoàn thiện, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân địa phương; đáp ứng được tiến trình đô thị hóa đưa tỉnh Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Để triển khai Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 15/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, ngành GTVT đã tham mưu thực hiện những giải pháp nào?

Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 15/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 có phạm vi lập quy hoạch trên địa bàn 5/8 huyện, thị, thành của tỉnh Bắc Ninh; diện tích khoảng 491,37/822,71 km2 (chiếm tỷ lệ 59,73%).

Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu: Xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc Trung ương, làm tiền đề để xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022; xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị văn hóa - sinh thái - tri thức, theo mô hình thành phố thông minh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng cường quản lý phát triển đô thị, tạo điều kiện thu hút đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại;…

Triển khai các nhiệm vụ quy hoạch, ngành GTVT đang triển khai một số nội dung:

(1) Lập “Đề án Quy hoạch đường sắt đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” và “Đề án Quy hoạch Bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”.

(2) Rà soát Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 đến 2020, tầm nhìn 2030 và Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; từ đó tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và sự phát triển của tỉnh cũng như kết nối với các tỉnh lân cận.

(3) Thời gian tới, Sở GTVT sẽ triển khai Dự án Quản lý giao thông thông minh tỉnh Bắc Ninh (đã có trong Nghị quyết của HĐND tỉnh). Từ đó từng bước xây dựng đô thị Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc Trung ương, làm tiền đề để xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Ông đánh giá thế nào về chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực GTVT những năm qua?

Công tác cải cách hành chính (CCHC) và cải cách TTHC luôn được ngành GTVT Bắc Ninh quan tâm, thực hiện quyết liệt với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đó là việc rà soát, lược bớt các thành phần hồ sơ TTHC rườm rà, bất cập không còn phù hợp với thực tế, rút ngắn thời gian giải quyết, đa dạng hóa cách thức tiếp nhận, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ mang sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, Sở đang tổ chức triển khai đồng bộ các hình thức tiếp nhận hồ sơ TTHC như qua mạng lưới Bưu điện tỉnh với 6/8 huyện thị xã, thành phố đối với 6 TTHC cấp đổi GPLX cơ giới đường bộ (nhóm TTHC phát sinh hồ sơ cơ bản). Nhóm TTHC này cùng với 115 TTHC cũng được tổ chức tiếp nhận giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (trong đó áp dụng 37 TTHC theo hình thức 4 tại chỗ “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả”, 20 TTHC tiếp nhận trên cổng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 “qlvt.mt.gov.vn”) để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, lựa chọn hình thức giao dịch. Cùng với đó là thực hiện nghiêm ngặt các nguyên tắc “đảm bảo 100% TTHC được giải quyết đúng hoặc giảm thời gian giải quyết sớm từ 1 đến 2 ngày so với quy định; thực hiện việc xin lỗi người dân và doanh nghiệp nếu để quá hạn, trễ hẹn dù bất cứ lý do nào; áp dụng theo tiêu chuẩn ISO đã công bố”. Từ đó, giảm thiểu được chi phí tuân thủ TTHC, chi phí thời gian… của người dân và doanh nghiệp; được người dân và doanh nghiệp ghi nhận, đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Trân trọng cảm ơn ông!