TÂY NINH

Tây Ninh Wassco: Đồng hành và phát triển, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống

10:41:52 AM | 3/12/2019

Phát huy truyền thống hơn 45 năm hình thành và phát triển, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (TNW) luôn quan tâm đầu tư phát triển vững mạnh, nâng cao năng lực cung cấp nước gắn với cải thiện chất lượng nước, góp phần mang lại nguồn nước sạch có chất lượng và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

TNW, trước 30/4/1975 là Trung tâm Cấp thuỷ Tây Ninh trực thuộc Quốc gia sản Cấp thuỷ cục Sài Gòn. Sau giải phóng đổi tên thành Xí nghiệp cấp nước trực thuộc Sở Xây dựng Tây Ninh. Năm 1996 đổi tên thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh, trực thuộc UBND tỉnh. Năm 2014 thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, ngày 02/3/2016, TNW hoàn tất quá trình cổ phần hóa, đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, vốn nhà nước chiếm 52%. Ngày 04/01/2017 chính thức trở thành công ty đại chúng (mã chứng khoán là WTN). Năm 2018 TNW hoàn thành việc thoái vốn nhà nước 17% vốn điều lệ. Năm 2019 đã và đang tiếp tục thực hiện thoái 35% vốn nhà nước còn lại.

TNW, hiện nay có hệ thống cấp nước đô thị tại 6/9 huyện, thành phố của tỉnh với tổng công suất thiết kế sạch là 31.200 m3/ngày đêm (trong đó nước mặt 18.000 m3/ngày đêm). Quản lý và cấp nước cho hơn 33.000 khách hàng với sản lượng nước khai thác gần 10 triệu m3/năm, trong đó cấp nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt chiếm hơn 70%.

Bên cạnh nỗ lực gia tăng khả năng cung cấp nước, TNW còn tiến hành cải thiện mạng lưới cấp nước hiện hữu và đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước ở những khu vực đông dân cư. Tổng chiều dài mạng lưới thuộc Công ty quản lý gần 400 km ống có kích thước từ D63-D400. Mật độ bao phủ chiếm 49.78% dân số đô thị được cấp nước.  Ngoài ra đơn vị không ngừng cải thiện chất lượng nước cung ứng, cấp nước phục vụ sinh hoạt ổn định, liên tục 24/24 giờ, với áp lực tốt nhất, chất lượng nước cấp đảm bảo quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT, góp phần mang lại nguồn nước sạch có chất lượng và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Sau 3 năm thực hiện mô hình công ty cổ phần, thuận lợi thách thức đan xen, dù đối mặt với không ít khó khăn, song tập thể CBCNV TNW vẫn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Có thể khẳng định chủ trương mới cổ phần hoá sau 3 năm đã tạo động lực mới, khát vọng mới, góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm mới, Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV TNW, từng bước nâng cao năng lực quản trị điều hành, đưa Công ty hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Hướng tới, TNW tiếp tục sắp xếp lại tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, tiếp tục được duy trì và phát triển. Doanh thu năm 2018 hơn 55 tỷ đồng. Kỳ vọng doanh thu hàng năm từ 2 con số lên 3 con số, tỷ đồng. Tỷ lệ thất thoát nước liên tụt được kéo giảm, năm 2018 còn 17,84%

Dự án xây dựng Nhà máy nước Trảng Bàng với công suất giai đoạn 1: 30.000m3/ngày đã và đang triển khai thực hiện. Giai đoạn 2015 – 2020, trên địa bàn toàn tỉnh Tây Ninh có 14 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại III, 3 đô thị loại IV và 10 đô thị loại V. Lượng nước cấp cho khu vực trung tâm đô thị loại III sẽ nâng lên thành 150 lít/người/ngày; đô thị loại IV, V sẽ nâng lên 100 lít/người/ngày.

Trong bối cảnh đó, để đáp ứng hiệu quả nhu cầu nước sạch ngày càng tăng của khách hàng, TNW sẽ tập trung mở rộng mạng lưới cấp nước, thực hiện các giải pháp nâng công suất nhà máy xử lý nước gắn với nâng cao năng lực sản xuất theo hướng tự động hóa, hiện đại hóa. Tập trung khai thác tối đa năng lực cấp nước, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Song song đó TNW chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ cấp nước sạch ngày càng tăng; thực hiện tốt kế hoạch cấp nước an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống sức khỏe cộng đồng.

Công Luận